Brukerverktøy

Nettstedverktøy


kontakt

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
kontakt [2019/01/02 11:35]
akhshe [Versjonshistorikk]
kontakt [2021/01/25 08:21] (nåværende versjon)
stun [Faggruppe]
Linje 1: Linje 1:
-====== Om prosjekteringsveilederen ​======+===== Om prosjekteringsveilederen =====
  
 Prosjekteringsveilederen har som hensikt å tydeliggjøre Bane NORs forventinger til prosjektering av jernbaneanlegg. I tillegg til å være en støtte for prosjekterende,​ inneholder den krav til utførelse og leveranser som gjennom kontrakt utgjør grunnlag for prosjektering av jernbaneanlegg. Veilederen inneholder eksempler på utførelse fra tidligere prosjekter i form av tegninger og tekst hentet fra faktiske prosjekter. Eksemplene viser forventet detaljeringsgrad for aktuell planfase for det enkelte fag. Organisasjonstittelen «Jernbaneverket» vil endres når tegningene erstattes av nye eksempler fra Bane NOR. Prosjekteringsveilederen har som hensikt å tydeliggjøre Bane NORs forventinger til prosjektering av jernbaneanlegg. I tillegg til å være en støtte for prosjekterende,​ inneholder den krav til utførelse og leveranser som gjennom kontrakt utgjør grunnlag for prosjektering av jernbaneanlegg. Veilederen inneholder eksempler på utførelse fra tidligere prosjekter i form av tegninger og tekst hentet fra faktiske prosjekter. Eksemplene viser forventet detaljeringsgrad for aktuell planfase for det enkelte fag. Organisasjonstittelen «Jernbaneverket» vil endres når tegningene erstattes av nye eksempler fra Bane NOR.
 +===== Organisasjon =====
 +{{:​admin:​eierstyring.png?​nolink&​300|}}
  
-===== Faggruppe ​=====+ 
 +Prosjekteringsveilederen er organisert som vist på figuren og driftet etter retningslinjer gitt i ledersak fra juli 2017. Bane NOR SF Infrastruktur ved Teknisk avdeling er eier av Prosjekteringsveilederen. Deltakere i referansegruppe er øvrige enheter i Bane NOR som har tilhørighet eller brukerinteresser i Prosjekteringsveilederen. Medlemmer i referansegruppen vil kunne endres ut fra hvilke temaer som skal bearbeides.  
 +Redaktør har ansvaret for driften av Prosjekteringsaveilederen og at innholdet til en hver tid er i henhold til Bane NORs Tekniske regelverk og styringssystem. I tillegg så er redaktør ansvarlig for at innholdet er innenfor Bane NORs etiske retninglinjer. Tilbakemeldinger blir fulgt opp av redaktør som videreformidler disse til riktig fagansvarlig. Tilbakemeldingene blir loggført og fulgt opp av faggruppemøter som blir avholdt 4 ganger i året.  
 +De fagansvarlige har ansvaret for oppfølging av det faglige innholdet for sitt fag.        
 + 
 +==== Faggruppe ====
  
  
Linje 10: Linje 17:
  
 |< 50% 50% 50% >| |< 50% 50% 50% >|
-^ Rolle/​Fagområde ​              ^ Navn                       ​+^ Rolle/​Fagområde ​              ^ Navn                          
-Driftsansvarlig ​              | **Sten Inge Tunli** ​       +Redaktør ​                     ​| **Sten Inge Tunli** ​          ​
-| Assisterende driftsansvarlig ​ | **Ann Margret Rosenlund**  | +| Assisterende driftsansvarlig ​ | **Håkon Elvsaas**             ​
-| Assisterende driftsansvarlig ​ | **Sheraz Akhtar** ​         ​+| Overbygning ​                  | **Ingeborg Tulluan** ​         
-| Overbygning ​                  | **Ingeborg Tulluan** ​      ​+| Kontaktledning ​               | **Katrine Birkeland Djønne**  
-| Kontaktledning ​               | **Magne Hagen**            +| Lavspenning ​                  | **Johan Seljås** ​             
-| Lavspenning ​                  | **Johan Seljås** ​          ​+| Tele / Kjøreveis IKT          ​| **Haldor Sandtorv**           ​
-| Tele                          | **Jan Kristiansen**        +| Signal ​                       | **Stein Ovar Nielsen** ​       
-| Signal ​                       | **Stein Ovar Nielsen** ​    ​+| Underbygning ​                 | **Klara Då**                  
-| Underbygning ​                 | **Klara Då**               ​+| 3D-modeller ​                  | **Kristin Lysebo** ​           
-| 3D-modeller ​                  | **Kristin Lysebo** ​        ​+| Ytre miljø ​                   | **Sigrun Nygård** ​            ​
-| Ytre miljø ​                   | **Sigrun Nygård** ​         +| Stasjoner og Arkitektur ​      | **Christian Wesenberg** ​      ​
-| Stasjoner og Arkitektur ​      | **Christian Wesenberg** ​   +| Grunnlagsdata ​                | **Jon Haugland** ​             
-| Grunnlagsdata ​                | **Jon Haugland** ​          ​+| Samfunnsøkonomiske analyser ​  | **Liv Hammer** ​               | 
-| Samfunnsøkonomiske analyser ​  | **Liv Hammer** ​            ​|+|                               ​| ​                              |
  
-===== Kontakt ​=====+==== Kontakt ====
 Tilbakemeldinger,​ endringsforslag og kommentarer sendes til [[prosjekteringsveileder@banenor.no]] eller via [[tilbakemeldingsskjema]]. Tilbakemeldinger,​ endringsforslag og kommentarer sendes til [[prosjekteringsveileder@banenor.no]] eller via [[tilbakemeldingsskjema]].
  
-===== Versjonshistorikk ​===== +==== Versjonshistorikk ==== 
-Ettersom veilederen er veiledende, ​men ikke bindende, vedlikeholdes ikke noen detaljert versjonshistorikk over små endringer, men det henvises til [[:​start?​do=recent|Endringshistorikk]].+Ettersom veilederen er veiledende, ​og ikke bindende ​utover kontraktsdokumenter, vedlikeholdes ikke noen detaljert versjonshistorikk over små endringer, men det henvises til [[:​start?​do=recent|Endringshistorikk]] ​på hver side.
  
 De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:  De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her: 
-  * [[:start|Versjon 4]], Endringer som følge av tilpasninger til nye rammeavtaler. Gjeldende fra 01.04.2017+  ​* Versjon 5, Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019 
 +  ​* [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​kontakt?​rev=1502176379|Versjon 4]], Endringer som følge av tilpasninger til nye rammeavtaler. Gjeldende fra 01.04.2017
   * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​kontakt?​rev=1490789573|Versjon 3.1]], Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Utvidet med fagene Ytre miljø, Arkitektur og Vei og VVS. Gjeldende fra 15.03.2017  ​   * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​kontakt?​rev=1490789573|Versjon 3.1]], Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Utvidet med fagene Ytre miljø, Arkitektur og Vei og VVS. Gjeldende fra 15.03.2017  ​
   * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​kontakt?​rev=1490789573|Versjon 3]], Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017   * [[https://​proing.opm.jbv.no/​wiki/​kontakt?​rev=1490789573|Versjon 3]], Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
kontakt.1546425337.txt.gz · Sist endret: 2019/01/02 11:35 av akhshe