Brukerverktøy

Nettstedverktøy


meta

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
meta [2016/06/15 12:40]
johnha
meta [2016/08/04 18:49] (nåværende versjon)
johnha
Linje 50: Linje 50:
     var $doc = jQuery("#"​+edid);​     var $doc = jQuery("#"​+edid);​
     var raw_data = $doc.val();     var raw_data = $doc.val();
-    var match = raw_data.match(/​((\|[^\|\r\n]+){9}\|(\r|\n)+)+/g);+    var match = raw_data.match(/​<WRAP objekt-tabell>​((.|[\r\n])*?)<\/WRAP>/)
     if(!match) {     if(!match) {
       alert("​Fant ingen objektbibliotek-tabell."​);​       alert("​Fant ingen objektbibliotek-tabell."​);​
       return;       return;
     }     }
-    var table = match[0]; +    var table = match[1]; 
-    ​if(table.split("​|"​)[1].indexOf("Prosesskode"​) ​== -1) { +    ​var rows = table.split("​\n"​);​ 
-      alert("​Fant ikke objektbibliotek-tabell ​med '​Prosesskode'​ som foerste overskrift.");+    var kolonnenavn = ["",​ "​Objekttype_ID",​ "​Prosesskode",​ "​Objektkode",​ "​AutoCad",​ "​Bilder",​ "​Tegninger",​ "​Angivelse",​ "​Beskrivelse",​ "​Kategorier",​ "​F.nr",​ ""​] 
 +    var oppdagede_kolonnenavn = rows[1].replace("​\r",""​).replace("​\n",""​).split(/​\s*\|\s*/​).join(", ​") 
 +    console.log(rows[1]
 +    console.log(rows[1].replace("\r","​").replace("​\n",""​)) 
 +    console.log(rows[1].replace("​\r",""​).replace("​\n",""​).split(/​\s*\|\s*/​)) 
 +    if(oppdagede_kolonnenavn !=  kolonnenavn.join(",​ ")) { 
 +      alert("​Objekt-tabellen har et annet sett med overskrifter enn det forventedeDu må oppdatere objektgeneringsscriptet for å endre kolonnene.\n"​ 
 +            +"​\nForventet:​ " + kolonnenavn.join(",​ ") 
 +            +"​\n\nFaktisk: ​" ​+ oppdagede_kolonnenavn);
       return;       return;
     }     }
-    var rows = table.split("​\n"​);​+
     var output = "<​WRAP objektbibliotek-objekter>​\n**Alle objekter, i raaformat:​**\n";​     var output = "<​WRAP objektbibliotek-objekter>​\n**Alle objekter, i raaformat:​**\n";​
  
     var prefixList = function(str,​prefix,​postfix) { if(str == ""​) return "";​ return jQuery.map(str.split(/​\s*,​\s*/​),​function(e) {return prefix+e+postfix;​}).join(","​);​ };     var prefixList = function(str,​prefix,​postfix) { if(str == ""​) return "";​ return jQuery.map(str.split(/​\s*,​\s*/​),​function(e) {return prefix+e+postfix;​}).join(","​);​ };
     var count = 0;     var count = 0;
-    for(var i = 0; i < rows.length;​ i++) {+    for(var i = 2; i < rows.length;​ i++) {
       var row = rows[i].replace("​\r",""​).replace("​\n",""​);​       var row = rows[i].replace("​\r",""​).replace("​\n",""​);​
       if(row == ""​) continue;       if(row == ""​) continue;
       var cols = row.split(/​\s*\|\s*/​);​       var cols = row.split(/​\s*\|\s*/​);​
- +      ​
-      if(cols[1] == "​Prosesskode"​) continue; // Overskrift+
       if(cols[1] == ""​) continue; // Tom linje. Prosesskode er paakrevd       if(cols[1] == ""​) continue; // Tom linje. Prosesskode er paakrevd
  
- +      ​output += "<​data objekt #" + cols[kolonnenavn.indexOf("​Objekttype_ID"​)] + ">​\n"​ 
-      ​output += "<​data objekt #" + cols[1] + ">​\n"​ +             ​+ ​ "Objekttype_ID: " + cols[kolonnenavn.indexOf("​Objekttype_ID"​)] + "​\n"​ 
-             ​+ ​ "Prosesskode: " + cols[1] + "​\n"​ +             ​+ ​ "Prosesskode: " + cols[kolonnenavn.indexOf("​Prosesskode"​)] + "​\n"​ 
-             ​+ ​ "Objektkode: " + cols[2] + "​\n"​ +             ​+ ​ "Objektkode: " + cols[kolonnenavn.indexOf("​Objektkode"​)] + "​\n"​ 
-             ​+ ​ "Banedata: " + cols[3] + "​\n"​ +             ​+ ​ "AutoCad ​[image]*: " + prefixList(cols[kolonnenavn.indexOf("​AutoCad"​)],"​objektbibliotek:​objekter:",""​) + "​\n"​ 
-             ​+ ​ "Filer [image]*: " + prefixList(cols[4],"​objektbibliotek:​objekter:",""​) + "​\n"​ +             ​+ ​ "​Bilder [image]*: " + prefixList(cols[kolonnenavn.indexOf("​Bilder"​)],"​objektbibliotek:​bilder:",""​) + "​\n"​ 
-             ​+ ​ "​Bilder [image]*: " + prefixList(cols[5],"​objektbibliotek:​bilder:",""​) + "​\n"​ +             ​+ ​ "​Tegninger [image]*: " + prefixList(cols[kolonnenavn.indexOf("​Tegninger"​)],"​objektbibliotek:​tegninger:",""​) + "​\n"​ 
-             ​+ ​ "​Tegninger [image]*: " + prefixList(cols[6],"​objektbibliotek:​tegninger:",""​) + "​\n"​ +             ​+ ​ "Angivelse: " + cols[kolonnenavn.indexOf("​Angivelse"​)] + "​\n"​ 
-             ​+ ​ "Tittel: " + cols[7] + "​\n"​ +             ​+ ​ "Beskrivelse: " + cols[kolonnenavn.indexOf("​Beskrivelse"​)] + "​\n"​
-             ​+ ​ "Angivelse: " + cols[8] + "​\n"​+
              ​+ ​ "​Kategorier [wiki]: " + jQuery.map(cols[9].split(/​\s*,​\s*/​),​function(e) {return "​[[objektbibliotek:​alle-objekter?​kategorier="​+e+"​|"​+e+"​]]";​}).join(",​ ") + "​\n"​              ​+ ​ "​Kategorier [wiki]: " + jQuery.map(cols[9].split(/​\s*,​\s*/​),​function(e) {return "​[[objektbibliotek:​alle-objekter?​kategorier="​+e+"​|"​+e+"​]]";​}).join(",​ ") + "​\n"​
 +             ​+ ​ "F.nr: " + cols[kolonnenavn.indexOf("​F.nr"​)] + "​\n"​
              + "</​data>​\n";​              + "</​data>​\n";​
       count++;       count++;
meta.txt · Sist endret: 2016/08/04 18:49 av johnha