Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek:alle-objekter

Objektliste

Alle objekter kan lastes ned som en zip-fil: objektbibliotek.zip

Objektene kan også lastes ned individuelt fra følgende liste:

Objekttype_ID Prosesskode Objektkode Beskrivelse Autocad Bilder Angivelse Kategorier
4502471021.17.32KU-KFUTrekkekum Ø1200trekkekum_1200.dwgSenter topp kum, underkant lokkunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4502471031.17.32KU-KFUTrekkekum Ø1400trekkekum_1400.dwgSenter topp kum, underkant lokkunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4502471041.17.32KU-KFUTrekkekuum Ø1600trekkekum_1600.dwgSenter topp kum, underkant lokkunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4502471051.17.32KU-KFUTrekkekum Ø2000trekkekum_2000.dwgSenter topp kum, underkant lokkunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4502471061.17.32KU-KFUTrekkekum Ø2500trekkekum_2500.dwgSenter topp kum, underkant lokkunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4502471111.17.32KU-KFUTrekkekum Rektangulær 1400*700trekkekum_1400-700.dwgSenter topp kum, underkant lokkunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4503471311.17.17KU-KFØKabelkanaler 150x150 med lokkkabelkanal_150x150.dwgTopp senter kabelkanal under lokkunderbygning, underbygning:konstruksjoner
450347132KU-KFØKabelkanaler 200x200 med lokkkabelkanal_200x200.dwgTopp senter kabelkanal under lokkunderbygning
4503471331.17.16KU-KFØKabelkanaler 250x200 med lokkkabelkanal_250x200.dwgTopp senter kabelkanal under lokkunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4503471341.17.15KU-KFØKabelkanaler 300x300 med lokkkabelkanal_300x300.dwgTopp senter kabelkanal under lokkunderbygning
450347135KU-KFØKabelkanaler 400x400 med lokkkabelkanal_400x400.dwgTopp senter kabelkanal under lokkunderbygning
451447101Fundament teleskapteleskap_fundament.dwgTopp senterunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4520471113.62.6Strømforsyningstromforsyning.dwgBunnplate senterStrømforsyning
4521471013.21.1011EH-MASTremast 9 metertremast_9m.dwgBunn senterkontaktledning, kontaktledning:master
452247101Stålmast B2_75mstalmast_b2_75.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452247102Stålmast B2_8mstalmast_b2_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452247103Stålmast B3_75mstalmast_b3_75.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452247104Stålmast B3, 8mstalmast_b3_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452247105Stålmast B3, 8,5mstalmast_b3_85.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452247106Stålmast B3, 9mstalmast_b3_90.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452247107Stålmast B3, 9,5mstalmast_b3_95.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452247108Stålmast B4, 7,5mstalmast_b4_75.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4522471093.21.1111EH-MASStålmast B4, 8mstalmast_b4_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4522471103.21.1112EH-MASStålmast B4, 8,5mstalmast_b4_85.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4522471113.21.1113EH-MASStålmast B4, 9mstalmast_b4_90.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4522471123.21.1114EH-MASStålmast B4, 9,5mstalmast_b4_95.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4522471133.21.1115EH-MASStålmast B4, 10mstalmast_b4_100.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4522471501.17.411EH-FUNFundament KL plasstøptfundament_kl_plasstopt.dwgSenter topp fundamentunderbygning, underbygning:konstruksjoner, kontaktledning, kontaktledning:master
452247151EH-FUNFundament KL borretfundament_kl_borret.dwgSenter topp fundamentunderbygning, underbygning:konstruksjoner, kontaktledning, kontaktledning:master
4522471901.17.422EH-FUNFundament Autotransformatorfundament_autotransformator.dwgSenter topp fundamentunderbygning, underbygning:konstruksjoner
4523471033.21.1121EH-MASStålmast H3, 8mstalmast_h3_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4523471043.21.1122EH-MASStålmast H3, 8,5mstalmast_h3_85.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4523471053.21.1123EH-MASStålmast H3, 9mstalmast_h3_90.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4523471063.21.1124EH-MASStålmast H3, 9,5mstalmast_h3_95.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4523471073.21.1125EH-MASStålmast H3, 10mstalmast_h3_100.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4524471413.21.211EH-UTLUtligger strekk system 20utligger_strekk20-m.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:utliggere
4524471423.21.211EH-UTLUtligger trykk system 20utligger_trykk20-m.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:utliggere
4524471433.21.212EH-UTLUtligger tunnel3.21.212.dwg, utligger_tunnel.dwgTopp utligger på isolatorkontaktledning, kontaktledning:utliggere, underbygning
4524471513.21.211EH-UTLUtligger strekk system 25utligger_strekk25-m.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:utliggere
4524471613.21.211EH-UTLUtligger trykk system 20utligger_trykk25-m.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:utliggere
4524472413.21.211EH-UTLUtligger strekk system 20 Detaljertutligger_strekk_system_20.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:utliggere
4524472423.21.211EH-UTLUtligger trykk system 20 Detaljertutligger_trykk_system_20.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:utliggere
4524472513.21.211EH-UTLUtligger Strekk system 25 Detaljertutligger_strekk_system_25.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:utliggere
4524472613.21.211EH-UTLUtligger trykk system 25 Detaljertutligger_trykk_system_25.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:utliggere
4525471063.21.116EH-MASHengemast 150x100, L=3,0meterhengemast_150x100_l_3m.dwgSenter bunnkontaktledning, kontaktledning:master
452547113Strever for bjelkemast L=7mstrever_for_bjelkemast_7m.dwgSenter, bunnplatekontaktledning, kontaktledning:master
452547115Åkkonsoll f/B1-B2, B10-B14mastakkonsoll_for_b1-b2_og_b10-b14.dwgSenter modellkontaktledning, kontaktledning:master
452547118Åkkonsoll for åk type 40akkonsoll_for_ak_type_40.dwgSenter modellSenter modell
452647101EH-MASBjelkemast HE200B, 6,0mbjelkemast_he200b_60.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647102EH-MASBjelkemast HE200B, 6,5mbjelkemast_he200b_65.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647103EH-MASBjelkemast HE200B, 7,0mbjelkemast_he200b_70.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647104EH-MASBjelkemast HE200B, 7,5mbjelkemast_he200b_75.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647105EH-MASBjelkemast HE200B, 8,0mbjelkemast_he200b_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647106EH-MASBjelkemast HE200B, 8,5mbjelkemast_he200b_85.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647107EH-MASBjelkemast HE200B, 9,0mbjelkemast_he220b_90.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647108EH-MASBjelkemast HE200B, 9,5mbjelkemast_he200b_95.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647109EH-MASBjelkemast HE220B, 6,0mbjelkemast_he220b_60.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647110EH-MASBjelkemast HE220B, 6,5mbjelkemast_he220b_65.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647111EH-MASBjelkemast HE220B, 7,0mbjelkemast_he220b_70.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647112EH-MASBjelkemast HE220B, 7,5mbjelkemast_he220b_75.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4526471133.21.1131EH-MASBjelkemast HE220B, 8,0mbjelkemast_he220b_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4526471143.21.1132EH-MASBjelkemast HE220B, 8,5mbjelkemast_he220b_85.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4526471153.21.1133EH-MASBjelkemast HE220B, 9,0mbjelkemast_he220b_90.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4526471163.21.1134EH-MASBjelkemast HE220B, 9,5mbjelkemast_he220b_95.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4526471173.21.1135EH-MASBjelkemast HE220B, 10,0mbjelkemast_he220b_100.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647118EH-MASBjelkemast HE220B, 10,5mbjelkemast_he220b_105.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647119EH-MASBjelkemast HE220B, 11,0mbjelkemast_he220b_110.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647120EH-MASBjelkemast HE240B, 6,0mbjelkemast_he240b_60.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647121EH-MASBjelkemast HE240B, 6,5mbjelkemast_he240b_65.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647122EH-MASBjelkemast HE240B, 7,0mbjelkemast_he240b_70.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647123EH-MASBjelkemast HE240B, 7,5mbjelkemast_he240b_75.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647124EH-MASBjelkemast HE240B, 8,0mbjelkemast_he240b_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647125EH-MASBjelkemast HE240B, 8,5mbjelkemast_he240b_85.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647126EH-MASBjelkemast HE240B, 9,0mbjelkemast_he240b_90.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647127EH-MASBjelkemast HE240B, 9,5mbjelkemast_he240b_95.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647128EH-MASBjelkemast HE240B, 10,0mbjelkemast_he240b_100.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647129EH-MASBjelkemast HE240B, 10,5mbjelkemast_he240b_105.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647130EH-MASBjelkemast HE240B, 11,0mbjelkemast_he240b_110.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647131EH-MASBjelkemast HE240B, 11,5mbjelkemast_he240b_115.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647132EH-MASBjelkemast HE240B, 12,0mbjelkemast_he240b_120.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647133EH-MASBjelkemast HE260B, 6,0mbjelkemast_he260b_60.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647134EH-MASBjelkemast HE260B, 6,5mbjelkemast_he260b_65.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647135EH-MASBjelkemast HE260B, 7,0mbjelkemast_he260b_70.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647136EH-MASBjelkemast HE260B, 7,5mbjelkemast_he240b_75.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647137EH-MASBjelkemast HE260B, 8,0mbjelkemast_he260b_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647138EH-MASBjelkemast HE260B, 8,5mbjelkemast_he260b_85.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647139EH-MASBjelkemast HE260B, 9,0mbjelkemast_he260b_90.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647140EH-MASBjelkemast HE260B, 9,5mbjelkemast_he260b_95.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647141EH-MASBjelkemast HE260B, 10,0mbjelkemast_he260b_100.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647142EH-MASBjelkemast HE260B, 10,5mbjelkemast_he260b_105.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647143EH-MASBjelkemast HE260B, 11,0mbjelkemast_he260b_110.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647144EH-MASBjelkemast HE260B, 11,5mbjelkemast_he260b_115.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647145EH-MASBjelkemast HE260B, 12,0mbjelkemast_he260b_120.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647146EH-MASBjelkemast HE260B, 12,5mbjelkemast_he260b_125.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647147EH-MASBjelkemast HE260B, 13,0mbjelkemast_he260b_130.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647148EH-MASBjelkemast HE280B, 6,0mbjelkemast_he280b_60.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647149EH-MASBjelkemast HE280B, 6,5mbjelkemast_he280b_65.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647150EH-MASBjelkemast HE280B, 7,0mbjelkemast_he280b_70.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647151EH-MASBjelkemast HE280B, 7,5mbjelkemast_he280b_75.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647152EH-MASBjelkemast HE280B, 8,0mbjelkemast_he280b_80.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647153EH-MASBjelkemast HE280B, 8,5mbjelkemast_he280b_85.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647154EH-MASBjelkemast HE280B, 9,0mbjelkemast_he280b_90.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647155EH-MASBjelkemast HE280B, 9,5mbjelkemast_he280b_95.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647156EH-MASBjelkemast HE280B, 10,0mbjelkemast_he280b_100.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647157EH-MASBjelkemast HE280B, 10,5mbjelkemast_he280b_105.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647158EH-MASBjelkemast HE280B, 11,0mbjelkemast_he280b_110.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647159EH-MASBjelkemast HE280B, 11,5mbjelkemast_he280b_115.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647160EH-MASBjelkemast HE280B, 12,0mbjelkemast_he280b_120.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647161EH-MASBjelkemast HE280B, 12,5mbjelkemast_he280b_125.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647162EH-MASBjelkemast HE280B, 13,0bjelkemast_he280b_130.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647171Beskyttelsesplate f/H1-H5 mastbeskyttelsesplate_h1-h5.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647172Beskyttelsesplate f/B1-B10mastbeskyttelsesplate_b1-b10.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647173Beskyttelsesplate f/B2-B12mastbeskyttelsesplate_b2-b12.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647174Beskyttelsesplate f/B3-B14mastbeskyttelsesplate_b3-b14.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647175Beskyttelsesplate f/B4-B16mastbeskyttelsesplate_b4-b16.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647176Beskyttelsesplate f/B5-B18mastbeskyttelsesplate_b5-b18.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
452647177Beskyttelsesplate f/B6-B20mastbeskyttelsesplate_b6-b20.dwgSenter topp fundamentkontaktledning, kontaktledning:master
4529471113.21.62EH-IMPFilterimpedanserfilterimpedanser.dwgSenter bunnkontaktledning, kontaktledning:transformatorer
4531471013.21.61EH-SUGSugetransformatorhus 1,8x2,5sugetransformatorhus.dwgSenter fundamentkontaktledning, kontaktledning:transformatorer
4531471023.21.60EH-TRFTransformatorhus 1,8x2,5transformatorhus_flex_2.dwgSenter fundamentkontaktledning, kontaktledning:transformatorer
4532471113.21.64EH-AUTAutotransformatorautotransformatur.dwgSenter fundamentkontaktledning, kontaktledning:transformatorer
4533471113.21.71Skillebryterskillebryter.dwgSenter bunnkontaktledning, kontaktledning:skillebrytere
4535471023.21.12101EH-AAKÅk type 12 -11 meterak_type_12_11meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471033.21.12102EH-AAKÅk type 12 -12 meterak_type_12_12_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471043.21.12103EH-AAKÅk type 12 -13 meterak_type_12_13_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471053.21.12104EH-AAKÅk type 12 -14 meterak_type_12_14_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471063.21.12105EH-AAKÅk type 12 -15 meterak_type_12_15_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471073.21.12106EH-AAKÅk type 12 -16 meterak_type_12_16_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471083.21.12107EH-AAKÅk type 12 -17 meterak_type_12_17_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471093.21.12108EH-AAKÅk type 12 -18 meterak_type_12_18_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471103.21.12109EH-AAKÅk type 12 -19 meterak_type_12_19_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471113.21.12110EH-AAKÅk type 12 -20 meterak_type_12_20_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471123.21.12111EH-AAKÅk type 12 -21 meterak_type_12_21_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471133.21.12112EH-AAKÅk type 12 -22 meterak_type_12_22_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471143.21.12113EH-AAKÅk type 12 -23 meterak_type_12_23_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471153.21.12114EH-AAKÅk type 12 -24 meterak_type_12_24_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471163.21.12115EH-AAKÅk type 12 -25 meterak_type_12_25_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471173.21.12116EH-AAKÅk type 12 -26 meterak_type_12_26_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471183.21.12117EH-AAKÅk type 12 -27 meterak_type_12_27_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471193.21.12118EH-AAKÅk type 12 -28 meterak_type_12_28_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471203.21.12119EH-AAKÅk type 12 -29 meterak_type_12_29_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471213.21.12120EH-AAKÅk type 12 -30 meterak_type_12_30_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471223.21.12121EH-AAKÅk type 12 -31 meterak_type_12_-31_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471233.21.12122EH-AAKÅk type 12 -32 meterak_type_12_-32_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4535471243.21.12123EH-AAKÅk type 12 -33 meterak_type_12_-33_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471013.21.12201EH-AAKÅk type 14 -28 meterak_type_14_-28_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471023.21.12202EH-AAKÅk type 14 -29 meterak_type_14_-29_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471033.21.12203EH-AAKÅk type 14 -30 meterak_type_14_-30_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471043.21.12204EH-AAKÅk type 14 -31 meterak_type_14_-31_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471053.21.12205EH-AAKÅk type 14 -32 meterak_type_14_-32_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471063.21.12206EH-AAKÅk type 14 -33 meterak_type_14_-33_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471073.21.12207EH-AAKÅk type 14 -34 meterak_type_14_-34_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471083.21.12208EH-AAKÅk type 14 -35 meterak_type_14_-35_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471093.21.12209EH-AAKÅk type 14 -36 meterak_type_14_-36_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471103.21.12210EH-AAKÅk type 14 -37 meterak_type_14_-37_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471113.21.12211EH-AAKÅk type 14 -38 meterak_type_14_-38_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471123.21.12212EH-AAKÅk type 14 -39 meterak_type_14_-39_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471133.21.12213EH-AAKÅk type 14 -40 meterak_type_14_-40_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471143.21.12214EH-AAKÅk type 14 -41 meterak_type_14_-41_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471153.21.12215EH-AAKÅk type 14 -42 meterak_type_14_-42_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4536471163.21.12216EH-AAKÅk type 14 -43 meterak_type_14_-43_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
453747101EH-AAKÅk type 40 - 10 meterak_type_40_10_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
453747102EH-AAKÅk type 40 - 11 meterak_type_40_11_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
453747103EH-AAKÅk type 40 - 12 meterak_type_40_12_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
453747104EH-AAKÅk type 40 - 13 meterak_type_40_13_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
453747105EH-AAKÅk type 40 - 14 meterak_type_40_14_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
453747106EH-AAKÅk type 40 - 15 meterak_type_40_15_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
453747107EH-AAKÅk type 40 - 16 meterak_type_40_16_meter.dwgSenter endestykkekontaktledning, kontaktledning:åk
4544471113.21.63Reservestrømstransformatorerreservestromtransformator.dwgSenter fundamentkontaktledning, kontaktledning:reservestrømtransformatorer, kontaktledning:transformatorer
4551471113.33.1EL-LYSPlattformbelysningplattformbelysning.dwgSenter, bunn stolpestasjoner, strømforsyning
4551471123.33.1EL-LYSITALO 2 Urban LED, Plattformbelysning LED 4 meter mastplattformbelysning_2led-4m.dwg, plattformbelysning_2led.dwg, Senter, bunn stolpestasjoner, strømforsyning
4551471133.33.1EL-LYSPlattformbelysning LED 5 meter mastplattformbelysning_2led-5m.dwgSenter, bunn stolpestasjoner, strømforsyning
4551471143.33.1EL-LYSPlattformbelysning LED 6 meter mastplattformbelysning_2led-6m.dwgSenter, bunn stolpestasjoner, strømforsyning
4551471153.33.1EL-LYSPlattformbelysning LED 7 meter mastplattformbelysning_2led-7m.dwgSenter, bunn stolpestasjoner, strømforsyning
4551471163.33.1EL-LYSPlattformbelysning LED 8 meter mastplattformbelysning_2led-8m.dwgSenter, bunn stolpestasjoner, strømforsyning
4552471123.33.3EL-LYSArealbelysningarealbelysning.dwgSenter, bunn stolpestasjoner, strømforsyning
4560471013.31.1EL-FSPFordelingsskapfordelingsskap.dwgSenter, fundamentstrømforsyning
4560471033.31.2EL-FSPFordelingsskap 3x3.1 mfordelingsskap_3x3.1_m.dwgSenter, fundamentstrømforsyning
4590471113.65.16Mast anvisermast_anviser.dwgSenter fundamenttele
459247111TE-FSPKoblingsskap parkabelkoblingsskap_parkabel.dwgSenter, bunnflatetele
4592471513.61.42TE-FSPKoblingsskap fiberkabelkoblingsskap_fiberkabel.dwgSenter, bunnflatetele
4592471523.61.43TE-FSPKoblingsskap 1,2 x 1,5 mkoblingsskap_1.2_x_1.5_m.dwgSenter, bunnflatestrømforsyning
4592471533.61.41TE-FSPKoblingsskap 1,2 x 1,5 m fundamentkoblingsskap_1.2_x_1.5_m_fundament.dwgSenter, bunnflatestrømforsyning
4595471013.65.11TE-AVAToganviseranlegg 32 tommer landscapetoganviseranlegg_32_landscape.dwgSenter baksidetele
459547102TE-AVAToganviseranlegg 32 tommer portraittoganviseranlegg_32_portrait.dwgSenter baksidetele
4595471033.65.12TE-AVAToganviseranlegg 46tommertoganviseranlegg_46.dwgSenter baksidetele
459547104TE-AVAToganviseranlegg 65tommertoganviseranlegg_65.dwgSenter baksidetele
4596471213.65.22TE-URAUr, enkeltsidigur.dwgSenter baksidetele
459647122TE-URAUr, enkeltenkeltsidig_ur.dwgSenter modelltele
4596471313.65.19Skilt plattformskilt_plattform.dwgSenter fundamentsignal
4596471513.65.34TE-HLAHøyttaler, sylinderhoyttaler_sylinder.dwgSenter, festetele
459647152TE-HLAHøyttaler, kabinetthoyttaler_kabinett.dwgSenter, festetele
459657123TE-URAUr, dobbeltsidigdobbeltsidig_ur.dwgSenter modelltele
459747111TE-OVSOvervåkningskamera, kuleovervakningskamera_kule.dwgSenter, bunnplatetele
459747112TE-OVSOvervåkningskamera, kabinettovervakningskamera_kabinett.dwgBunn, festebraketttele
4598471113.62.4TE-ALAAlarmanleggalarmanlegg.dwgSenter, baksidetele
4599471513.64.5TE-ANTTunnel portalantenne GSM-R/MITtunnelportalantenne_gsm_r_mit.dwgSenter, sidetele
459947152TE-ANTTunnel portalantenne Tetratunnel_portalantenne_tetra.dwgSenter, sidetele
459947153TE-ANTPanelantenne GSM-Rpanelantenne_gsm_r.dwgSenter, bunnflatetele
459947160TE-MSTAntennemast 18m RSBantennemast_18m_rsb.dwgSenter, topp fundamenttele
7010471011.72.41, 1.74.41Leskur element JBV1.74.41.dwg, leskur_element.dwg, Senter bunn stolpe høyre sidestasjoner
701047111Valideringsapparatvalideringsapparat.dwgSenter fundamentstasjoner
701047112Billettautomatbillettautomat.dwgSenter fundamentstasjoner
7014471011.72.53Benk tre JBVbenk_tre.dwgSenter bunn fot høyre sidestasjoner
7014471311.72.52Avfallsbeholder JBVavfallsbeholder.dwgSenter bunn fundamentstasjoner
710247101KO-SKITopp senter spor (SOK)skinneprofil_35kg.dwg35kg]]Skinneprofil 35 kg
7102471112.21.11KO-SKITopp senter spor (SOK), Utstrekningsobjekt langs spor2.21.11.dwg, skinne_49e1_r260mn.dwg, 49E1]], Skinne49E1]]Skinne 49E1 R260Mn, Skinneprofil 49E1
7102471212.21.12KO-SKITopp senter spor (SOK)skinne_54e3.dwg54E3350HT]]Skinne 54E3 350HT
7102471222.21.12KO-SKITopp senter spor (SOK), Utstrekningsobjekt langs spor2.21.12.dwg, skinne_54e3.dwg, 54E3R260]], Skinne54E3]]Skinne 54E3 R260Mn, Skinneprofil 54E3
7102471232.21.12KO-SKITopp senter spor (SOK)skinne_54e3_40m.dwg54E4 370LHT]]Skinne 54E4 370LHT 40meter
7102471242.21.12KO-SKITopp senter spor (SOK)skinne_54e3_30m.dwg54E4 R400HT]]Skinne 54E4 R400HT 30 meter
7102471312.21.15KO-SKITopp senter spor (SOK)skinne_60e1_120meter.dwg60E1 350HT]]Skinne 60E1 350HT 120mtr
7102471322.21.15KO-SKITopp senter spor (SOK), Utstrekningsobjekt langs spor2.21.15.dwg, skinneprofil_60e1.dwg, 60E1 R260 Mh]], Skinne60E1]]Skinneprofil 60E1 R260 Mn, Skinneprofil 60E1
7102471332.21.15KO-SKITopp senter spor (SOK)skinneprofil_60e2.dwg60E2]]Skinneprofil 60E2
7102471342.21.15KO-SKITopp senter spor (SOK)skinne_60e1_60m.dwg60E1 370LHT]]Skinne 60E1 370LHT 60meter
7102471352.21.15KO-SKITopp senter spor (SOK)skinne_60e2_60m.dwg60E2 370CRHT]]Skinne 60E2 R370CRHT 60meter
7102471522.21.42Topp senter spor (SOK)overgangsskinne_60e1_54e3_v.dwg60E2 370CRHT]]Overgangsskinne 60E1/54E3 V
7102471532.21.43Topp senter spor (SOK)overgangsskinne_60e1_54e3_h.dwg60E2 370CRHT]]Overgangsskinne 60E1/54E3 H
7107471011.17.81, 1.71.81KO-PLFPlattformelement høyre, Plattformelement høyre, høyde 760 mm lengde 2mplattformelementer_h.dwgPlattformkant topp mot spor, Topp fundament kant mot sporstasjoner, underbygning, underbygning:konstruksjoner
7107471021.17.82, 1.71.82KO-PLFPlattformelement venstre, Plattformelement venstre, høyde 760 mm lengde 2mplattformelementer_v.dwgPlattformkant topp mot spor, Topp fundament kant mot sporstasjoner, underbygning, underbygning:konstruksjoner
710847102Planovergang Carat betongplanovergang_carat_betong.dwgMidt, topp, spormidtstasjoner
7114470292.21.213KO-SVISenter topp2.21.213.dwgSville JBV60]]Betongsville detaljert utforming
7124471012.21.221KO-SVITresville bøk/eiktresville.dwgTopp senter spor (SOK)overbygning, overbygning:sviller
7124471212.21.212, 2.21.212.KO-SVISenter topp, Sville JBV54, FE-feste,OB8001352.21.212.dwg, sville_jbv54.dwg, Senter topp, Sville JBV54]]Betongsville JBV54, underbygning
7124471222.21.211KO-SVISenter topp, Sville JBV60 FE-feste,OB8001362.21.211.dwg, sville_jbv60_fe-feste_detaljert.dwg, Senter topp, Sville JBV60]]overbygning, overbygning:sviller, Sville JBV60
7124471232.21.211KO-SVISville NSB90sville_nsb90.dwgSenter toppoverbygning, overbygning:sviller
7124471242.21.211KO-SVISville NSB93sville_nsb93.dwgSenter toppoverbygning, overbygning:sviller
7124471612.21.231KO-SVIBrusviller 60brusviller_60e1.dwgSenter toppoverbygning, overbygning:sviller
712547102KO-SSTStoppebukk M77 glidbar S49stoppebukk_m77_glidbar_s49.dwgSpormidt, senteroverbygning, overbygning:sporstoppere
712547103KO-SSTStoppebukk M77 S54stoppebukk_m77_s54.dwgSpormidt, senteroverbygning, overbygning:sporstoppere
712547104KO-SSTStoppebukk HYD/M82, for S54stoppebukk_hyd_m82_for_s54.dwgSpormidt, senteroverbygning, overbygning:sporstoppere
7134471011.17.432SFundament for signal, Fundament for signalmastfundament_for_signalmast.dwgSenter topp fundamentunderbygning, underbygning:konstruksjoner, underbygning, underbygning:konstruksjoner, signal
7135471013.52.11SA-SIGLyssignal, 5-lyslyssignal_5-lys.dwgSenter, bunn stolpesignal
7135471023.52.12SA-SIGLyssignal, 4-lyslyssignal_4-lys.dwgSenter, bunn stolpesignal
7135471033.52.13SA-SIGLyssignal, 3-lyslyssignal_3-lys.dwgSenter, bunn stolpesignal
7135471043.52.14SA-SIGLyssignal, 2-lyslyssignal_2-lys.dwgSenter, bunn stolpesignal
7135471073.52.16212SA-SIGHøyt skiftsignal med knehoyt_skiftsignal_med_kne.dwgSenter, bunn stolpesignal
7135471093.52.162SA-SIGHøyt skiftsignalhoyt_skiftsignal.dwgSenter, bunn stolpesignal
7135471103.52.1422SA-SIGUtkjørhovedsignal tunnelutkjorhovedsignal_tunnel.dwgSenter, bunn stolpesignal
7135471113.52.1421SA-SIGUtkjørhovedsignalutkjorhovedsignal.dwgSenter, bunn stolpesignal
7135471123.52.20Galgegalge.dwgSenter, bunn stolpesignal
714147109Fundament koblingsskap parkabelfundament_koblingsskap_parkabel.dwgSenter bunflateunderbygning, underbygning:konstruksjoner, tele
7146471013.52.41SA-DRVDrivmaskin for sporvekseldrivmaskin_for_sporveksel.dwgMidt, øvre ytterkantoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7148471013.52.61Skap/kiosk for relèanleggskap_kiosk_for_releanlegg.dwgSenter bunnplatetele
7148471023.52.64SA-SVBSveivskapsveivskap.dwgSenter bunnplatestrømforsyning
7148471033.52.71SA-AVIAvsporingsindikatoravsporingsindikator.dwgSenter, midtpartisignal
715047111KO-SKTKilometerplate 75A, Ny type.kilometerplate_75a_ny_type.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715047112KO-SKTKjedebrudd skiltkjedebrudd_skilt.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715047114KO-SKTAnleggsområde starter, ny typeanleggsomrade_starter.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715047115KO-SKTAnleggsområde opphøreranleggsomrade_opphorer.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715047123KO-SKTAnviser for sporrenserkjøringanviser_for_sporrenserkjoring.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715147101KO-SKTHastighetssignal 68A 2hastighetssignal_68a2.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715147102KO-SKTHastighetssignal 68B 1hastighetssignal_68b1.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715147103KO-SKTMarkeringsmerke Gul 68Dmarkeringsmerke_gul_68d.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715147104KO-SKTHastighetssignal Signal 68Chastighetssignal_68c.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715147105KO-SKTHastighetssig. + 5, Signal 68Fhastighetssignal_5_68f.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715147106KO-SKTHastighetssignal for krengetoghastighetssignal_for_krengetog.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715247101KO-SKTSTOPP v.planovegang Ny typestopp_v.planovergang.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715247102KO-SKTSkilt - Lukk grindenlukk_grinden.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347102KO-SKTSkilt -Togvei slutt- Signal 66skilt_-_togvei_slutt_-_signal_66.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347103KO-SKTSkilt -planovergangsmerk S.70planovergangsskilt_signal_70.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347104KO-SKTOrienteringssignal 67Eorienteringssignal_67e.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347105KO-SKTFallviser m/tall - 5 -fallviser_signal_63a.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347106KO-SKTStigningsviser m/tall - 5 -stigningsanviser_63b.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347107KO-SKTToglengdeskilt alt.1 signal 74toglengdeskilt_alt.1.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347108KO-SKTToglengdeskilt alt.2.Signal 74toglengdeskilt_alt.2.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347111KO-SKTFATC begynner, Signal 60Ffatc_begynner_signal_60f.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347112KO-SKTATC-nødbrems. Signal 60Catc_nodbrems.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347113KO-SKTSkilt- Rasvarsling, Signal 73rasvarslingsskilt_signal_73.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347114KO-SKTFJS SLUTTER, Signal 72Bfjs_slutter_signal_72b.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347115KO-SKTFJS begynner, Signal 72Afjs_begynner_signal_72a.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347116KO-SKTATC slutter, Signal 60Hatc_slutter_signal_60h.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347117KO-SKTATC-forsignal, Signal 60Aatc_forsignal_signal_60a.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347118KO-SKTATC-rep hastighet. Signal 60Datc_repeter_hastighet_signal_60d.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347119KO-SKTSkilt ATC INNKOPLETatc_innkoplet.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347120KO-SKTSkilt ATC UTKOPLETatc_utkoplet.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347121KO-SKTATC-rep målpunkt. Signal 60Batc_rep_malpunkt_signal_60b.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347123KO-SKTSkilt for sportilhørighetskilt_for_sportilhorighet.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347127KO-SKTDATC begynner, Signal 60Gdatc_begynner_signal_60g.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347128KO-SKTIdentifikasjonsskiltidentifikasjonsskilt.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715347129KO-SKTSpornummerspornummer.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715547101KO-SKTHøyspenning livsfare + Mastenrhoyspenning_livsfare_mastenummer.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715547102KO-SKTAdv.skilt Berøring av ledningadvarsel_hoyspenning.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715547104KO-SKTOrienteringsstolpe Sort/Hvit, Signal 64Aorienteringsstolpe_sorthvit_signal64a.dwgSenter, bunn stolpesignal
715547105KO-SKTOrienteringsstolpe Sort/Hvit, Signal 64Forienteringsstolpe_sorthvit_signal_64f.dwgSenter, bunn stolpesignal
715547106KO-SKTBremsestolpe gul/sortbremsestolpe_signal_64d.dwgSenter, bunn stolpesignal
715547107KO-SKTRasvarslingsstolperasvarslingsstolpe_signal_64c.dwgSenter, bunn stolpesignal
715647101Andreaskors, enkeltsporandreaskors_enkeltspor.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715647102Andreaskors, dobbeltsporandreaskors_dobbeltspor.dwgSenter, bakside av skiltsignal
715647103Avstandsmerke m/1 skråstripeavstandsskilt_1_stripe.dwgSenter, bunnsignal
715647104Avstandsmerke m/2 skråstriperavstandsskilt_2_stripe.dwgSenter, bunnsignal
715647105Avstandsmerke m/3 skråstriperavstandsskilt_3_stripe.dwgSenter, bunnsignal
715647106Ved fare - kjør ned bommenved_fare_-_kjor_ned_bommen.dwgSenter, bakside av skiltsignal
717147103KO-SPVSporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Bsg9sporveksel_s54_r_190_betong_hoyre_bsg9.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
717147104KO-SPVSporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Bsg9sporveksel_s54_r_190_betong_venstre_bsg9.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7171471052.32.22HKO-SPVSporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Alstomsporveksel_s54_r_190_betong_hoyre_alstom.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7171471062.32.22VKO-SPVSporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Alstomsporveksel_s54_r_190_betong_venstre_alstom.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7171471082.32.31HKO-SPVSporv. S54 1:9 R=300 Betong høyre Alstomsporveksel_s54_r_300_betong_hoyre_alstom.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
717147109KO-SPVSporv. S54 1:9 R=300 Betong venstre Alstomsporveksel_s54_r_300_betong_venstre_alstom.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7171471142.32.25HKO-SPVSporv. S54 1:14 R=760 Betong høyre Alstomsporveksel_s54_r_760_betong_hoyre_alstom.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7171471152.32.25VKO-SPVSporv. S54 1:14 R=760 Betong venstre Alstomsporveksel_s54_r_760_betong_venstre_alstom.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7172471012.32.31HKO-SPVSporv. 60E1 1:9 R=300 Betong høyre Alstomsporveksel_60e1_1-9_r300_h.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7172471022.32.31VKO-SPVSporv. 60E1 1:9 R=300 Betong venstre Alstomsporveksel_60e1_1_9_r300_v.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7172471052.32.32HKO-SPVSporv. 60E1 1:12 R=500 Betong høyre Alstomsporveksel_60e1_r_500_betong_hoyre_alstom.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7172471062.32.32VKO-SPVSporv. 60E1 1:12 R=500 Betong venstre Alstomsporveksel_60e1_r_500_betong_venstre_alstom.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7172471072.32.33HKO-SPVSporveksel 1:14 R760 høyresporveksel_54e3_1-14_r760_h.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7172471082.32.33VKO-SPVSporveksel 1:14 R760 venstresporveksel_54e3_1-14_r760_v.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7173471012.33.11HKO-SPVSporv. 60E1 1:9 R=300 H med BKsporveksel_60e1_1-9_r300_h_bsk.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7173471022.33.11VKO-SPVSporv. 60E1 1:9 R=300 V med BKsporveksel_60e1_1-9_r300_v_bsk.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
717347105KO-SPVSporveksel 1:14 R760 høyresporveksel_60e1_1-14_r760_h.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
717347106KO-SPVSporveksel 1:14 R760 venstresporveksel_60e1_1-14_r760_v.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
717347107KO-SPVSporv. 60E1 1:15 R760 H BKsporveksel_60e1_1-15_r760_h.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
717347108KO-SPVSporv. 60E1 1:15 R760 V BKsporveksel_60e1_1-15_r760_v.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7173471112.33.12HKO-SPVSporveksel 1:26,1 R2500 høyresporveksel_r2500_hoyre.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7173471122.33.12VKO-SPVSporveksel 1:26,1 R2500 venstresporveksel_r2500_venstre.dwgStokkskinneskjøt topp skinneoverbygning, overbygning:sporveksler, signal
7201471111.17.441Skiltstolpe Ø89 mm for 3" rørskiltstolpe_o89mm_for_3_ror.dwgTopp senterunderbygning
7201471121.17.441Skiltstolpe Ø89mm 4m. m/hetteskiltstoltpe_o89mm_4m_m._hette.dwgStolpebunnunderbygning
7202471131.17.441Skiltfundament Betong f. 3"skiltfundament_for_3.dwgTopp fundamentSkilt
7202471141.17.441Jordspyd for Ø60mm rørjordspyd_for_o60mm_ror.dwgSenter toppSkilt
7202471151.17.441Fjellfundament Ø60mm f.stolperfjellfundament_o60mm_f.stolper.dwgSenter toppSkilt
7202471161.17.441Skiltfundament Betong 60/700skiltfundament60700.dwgSenter toppunderbygning
842247101KU-BRUElementkulvert 2,5x2,0melementkulvert_2.5x2.0m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247102KU-BRUElementkulvert 3,0x2,5 melementkulvert_3.0x2.5m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
8422471031.84.711KU-BRUElementkulvert 3,0x3,0melementkulvert_3.0x3.0m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247104KU-BRUElementkulvert 3,5x2,5melementkulvert_3.5x2.5m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247105KU-BRUElementkulvert 3,5x3,0melementkulvert_3.5x3.0m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247106KU-BRUElementkulvert 3,5x3,5melementkulvert_3.5x3.5m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247107KU-BRUElementkulverter 4,0x3,0melementkulvert_4.0x3.0m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247108KU-BRUElementkulvert 4,0x3,5melementkulvert_4.0x3.5m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
8422471091.84.712KU-BRUElementkulvert 4,0x4,0melementkulvert_4.0x4.0m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247110KU-BRUElementkulvert 4,5x4,0melementkulvert_4.5x4.0m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
8422471111.84.713KU-BRUElementkulver 4,5x4,5melementkulvert_4.5x4.5m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247112KU-BRUElementkulvert 5,0x2,5melementkulvert_5.0x2.5m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247113KU-BRUElementkulvert 5,0x5,0melementkulvert_5.0x5.0m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner
842247114KU-BRUElementkulvert 8,0x5,0melementkulvert_8.0x5.0m.dwgSenter topp frontunderbygning, underbygning:konstruksjoner

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek/alle-objekter.txt · Sist endret: 2018/12/21 13:35 av akhshe