Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek:objekt-tabell

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
objektbibliotek:objekt-tabell [2018/12/21 13:35]
akhshe ↷ Siden ble flyttet fra fagomrader:ytre_miljo:objektbibliotek:objekt-tabell til objektbibliotek:objekt-tabell
objektbibliotek:objekt-tabell [2019/07/05 10:01] (nåværende versjon)
elvhak Endret kategori for noen objekter
Linje 16: Linje 16:
 | 710747102 ​     | 1.17.82 ​     | KO-PLF ​     | Plattformelementer v.dwg                         ​| ​                                                     |                                                                                                                                 | Plattformkant topp mot spor        | Plattformelement venstre ​                         | underbygning,​underbygning:​konstruksjoner ​                                                  ​| ​             | | 710747102 ​     | 1.17.82 ​     | KO-PLF ​     | Plattformelementer v.dwg                         ​| ​                                                     |                                                                                                                                 | Plattformkant topp mot spor        | Plattformelement venstre ​                         | underbygning,​underbygning:​konstruksjoner ​                                                  ​| ​             |
 | 701047101 ​     | 1.74.41 ​     |             | 1.74.41.dwg ​                                     | 1.74.41.png ​                                         |                                                                                                                                 | Senter bunn stolpe høyre side      | Leskur element JBV                                | stasjoner ​                                                                                 |              | | 701047101 ​     | 1.74.41 ​     |             | 1.74.41.dwg ​                                     | 1.74.41.png ​                                         |                                                                                                                                 | Senter bunn stolpe høyre side      | Leskur element JBV                                | stasjoner ​                                                                                 |              |
-| 710247111 ​     | 2.21.11 ​     | KO-SKI ​     | 2.21.11.dwg ​                                     | 2.21.11.png ​                                         | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Skinneprofiler#​49E1|Skinne49E1]] ​                | Utstrekningsobjekt langs spor      | Skinneprofil 49E1                                 ​| ​underbygning ​                                                                              | 101149110 ​   | +| 710247111 ​     | 2.21.11 ​     | KO-SKI ​     | 2.21.11.dwg ​                                     | 2.21.11.png ​                                         | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Skinneprofiler#​49E1|Skinne49E1]] ​                | Utstrekningsobjekt langs spor      | Skinneprofil 49E1                                 ​| ​overbygning,​ overbygning:​skinner ​                                                          | 101149110 ​   | 
-| 710247122 ​     | 2.21.12 ​     | KO-SKI ​     | 2.21.12.dwg ​                                     | 2.21.12.png ​                                         | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Skinneprofiler#​54E3|Skinne54E3]] ​                | Utstrekningsobjekt langs spor      | Skinneprofil 54E3                                 ​| ​underbygning ​                                                                              | 101154110 ​   | +| 710247122 ​     | 2.21.12 ​     | KO-SKI ​     | 2.21.12.dwg ​                                     | 2.21.12.png ​                                         | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Skinneprofiler#​54E3|Skinne54E3]] ​                | Utstrekningsobjekt langs spor      | Skinneprofil 54E3                                 ​| ​overbygning,​ overbygning:​skinner ​                                                          | 101154110 ​   | 
-| 710247132 ​     | 2.21.15 ​     | KO-SKI ​     | 2.21.15.dwg ​                                     | 2.21.15.png ​                                         | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Skinneprofiler#​60E1|Skinne60E1]] ​                | Utstrekningsobjekt langs spor      | Skinneprofil 60E1                                 ​| ​underbygning ​                                                                              | 101160110 ​   | +| 710247132 ​     | 2.21.15 ​     | KO-SKI ​     | 2.21.15.dwg ​                                     | 2.21.15.png ​                                         | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Skinneprofiler#​60E1|Skinne60E1]] ​                | Utstrekningsobjekt langs spor      | Skinneprofil 60E1                                 ​| ​overbygning,​ overbygning:​skinner ​                                                          | 101160110 ​   | 
-| 712447122 ​     | 2.21.211 ​    | KO-SVI ​     | 2.21.211.dwg ​                                    | 2.21.211.png ​                                        | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Sviller#​SPENNBETONGSVILLE_JBV_60|Sville JBV60]] ​ | Senter topp                        | Sville JBV60                                      | underbygning ​                                                                              | 116003130 ​   | +| 712447122 ​     | 2.21.211 ​    | KO-SVI ​     | 2.21.211.dwg ​                                    | 2.21.211.png ​                                        | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Sviller#​SPENNBETONGSVILLE_JBV_60|Sville JBV60]] ​ | Senter topp                        | Sville JBV60                                      | overbygning,​ overbygning:​sviller ​                                                          | 116003130 ​   | 
-| 712447121 ​     | 2.21.212. ​   | KO-SVI ​     | 2.21.212.dwg ​                                    | 2.21.212.png ​                                        | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Sviller#​SPENNBETONGSVILLE_JBV_54|Sville JBV54]] ​ | Senter topp                        | Betongsville JBV54                                | underbygning ​                                                                              | 116003120 ​   | +| 712447121 ​     | 2.21.212. ​   | KO-SVI ​     | 2.21.212.dwg ​                                    | 2.21.212.png ​                                        | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Sviller#​SPENNBETONGSVILLE_JBV_54|Sville JBV54]] ​ | Senter topp                        | Betongsville JBV54                                | overbygning,​ overbygning:​sviller ​                                                          | 116003120 ​   | 
-| 711447029 ​     | 2.21.213 ​    | KO-SVI ​     | 2.21.213.dwg ​                                    | 2.21.211.png ​                                        | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Sviller#​SPENNBETONGSVILLE_JBV_60|Sville JBV60]] ​ | Senter topp                        | Betongsville detaljert utforming ​                 | underbygning ​                                                                              |              |+| 711447029 ​     | 2.21.213 ​    | KO-SVI ​     | 2.21.213.dwg ​                                    | 2.21.211.png ​                                        | [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Sporkonstruksjoner/​Vedlegg/​Sviller#​SPENNBETONGSVILLE_JBV_60|Sville JBV60]] ​ | Senter topp                        | Betongsville detaljert utforming ​                 | overbygning,​ overbygning:​sviller ​                                                          |              |
 | 450347134 ​     | 1.17.15 ​     | KU-KFØ ​     | Kabelkanal 300x300.dwg ​                          | kabelkanal_300x300.png ​                              ​| ​                                                                                                                                | Topp senter kabelkanal under lokk  | Kabelkanaler 300x300 med lokk                     | underbygning ​                                                                              ​| ​             | | 450347134 ​     | 1.17.15 ​     | KU-KFØ ​     | Kabelkanal 300x300.dwg ​                          | kabelkanal_300x300.png ​                              ​| ​                                                                                                                                | Topp senter kabelkanal under lokk  | Kabelkanaler 300x300 med lokk                     | underbygning ​                                                                              ​| ​             |
 | 450347135 ​     |              | KU-KFØ ​     | Kabelkanal 400x400.dwg ​                          | 450347135.png ​                                       |                                                                                                                                 | Topp senter kabelkanal under lokk  | Kabelkanaler 400x400 med lokk                     | underbygning ​                                                                              ​| ​             | | 450347135 ​     |              | KU-KFØ ​     | Kabelkanal 400x400.dwg ​                          | 450347135.png ​                                       |                                                                                                                                 | Topp senter kabelkanal under lokk  | Kabelkanaler 400x400 med lokk                     | underbygning ​                                                                              ​| ​             |
Linje 237: Linje 237:
 | 710847102 ​     |              |             | Planovergang_Carat_Betong.dwg ​                   | Planovergang_Carat_Betong.png ​                       |                                                                                                                                 | Midt, topp, spormidt ​              | Planovergang Carat betong ​                        | stasjoner ​                                                                                 |              | | 710847102 ​     |              |             | Planovergang_Carat_Betong.dwg ​                   | Planovergang_Carat_Betong.png ​                       |                                                                                                                                 | Midt, topp, spormidt ​              | Planovergang Carat betong ​                        | stasjoner ​                                                                                 |              |
 | 712447101 ​     | 2.21.221 ​    | KO-SVI ​     | Tresville.dwg ​                                   | Tresville.png ​                                       | SK1645 ​                                                                                                                         | Topp senter spor (SOK)             | Tresville bøk/​eik ​                                | overbygning,​overbygning:​sviller ​                                                           | 116115010 ​   | | 712447101 ​     | 2.21.221 ​    | KO-SVI ​     | Tresville.dwg ​                                   | Tresville.png ​                                       | SK1645 ​                                                                                                                         | Topp senter spor (SOK)             | Tresville bøk/​eik ​                                | overbygning,​overbygning:​sviller ​                                                           | 116115010 ​   |
-| 712447121 ​     | 2.21.212 ​    | KO-SVI ​     | Sville_JBV54.dwg ​                                | Sville_JBV54.png ​                                    | OB 800135 ​                                                                                                                      | Senter topp                        | Sville JBV54, FE-feste,​OB800135 ​                  ​| ​underbygning ​                                                                              | 116003120 ​   |+| 712447121 ​     | 2.21.212 ​    | KO-SVI ​     | Sville_JBV54.dwg ​                                | Sville_JBV54.png ​                                    | OB 800135 ​                                                                                                                      | Senter topp                        | Sville JBV54, FE-feste,​OB800135 ​                  ​| ​overbygning,​ overbygning:​sviller ​                                                          | 116003120 ​   |
 | 712447122 ​     | 2.21.211 ​    | KO-SVI ​     | Sville_JBV60_FE-feste_detaljert.dwg ​             | Sville_JBV60_FE-feste_OB800136.png ​                  | OB 800136 ​                                                                                                                      | Senter topp                        | Sville JBV60 FE-feste,​OB800136 ​                   | overbygning,​overbygning:​sviller ​                                                           | 116003130 ​   | | 712447122 ​     | 2.21.211 ​    | KO-SVI ​     | Sville_JBV60_FE-feste_detaljert.dwg ​             | Sville_JBV60_FE-feste_OB800136.png ​                  | OB 800136 ​                                                                                                                      | Senter topp                        | Sville JBV60 FE-feste,​OB800136 ​                   | overbygning,​overbygning:​sviller ​                                                           | 116003130 ​   |
 | 712447123 ​     | 2.21.211 ​    | KO-SVI ​     | Sville_NSB90.dwg ​                                | Sville_nsb90.png ​                                    | OB.702208 ​                                                                                                                      | Senter topp                        | Sville NSB90                                      | overbygning,​overbygning:​sviller ​                                                           |              | | 712447123 ​     | 2.21.211 ​    | KO-SVI ​     | Sville_NSB90.dwg ​                                | Sville_nsb90.png ​                                    | OB.702208 ​                                                                                                                      | Senter topp                        | Sville NSB90                                      | overbygning,​overbygning:​sviller ​                                                           |              |
objektbibliotek/objekt-tabell.txt · Sist endret: 2019/07/05 10:01 av elvhak