Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek:overbygning

Objektbibliotek Overbygning

Modell overbygning

UML-modell for jernbaneobjekt etter foreløpig SOSI-standard BANE-4.5. Modellen er under utvikling.

Kodeliste overbygning

Kodeliste for oppsett av overbygningsobjekter. Listen er foreløpig og under oppbygging. Denne vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med å gruppere objektene.


Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek/overbygning.txt · Sist endret: 2018/12/21 13:35 av akhshe