Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek:underbygning

Objektbibliotek Underbygning

Henvisninger

Høydereferansen for prosjektering og bygging av underbygningen, om det gjelder fyllinger, skjæringer, bruer eller tunneler, skal alltid være skinnetopp av laveste skinne. For avstand mellom skinnetopp og formasjonsplanet vises til ballast-kapittelet i Teknisk Regelverk.

Se ellers Underbygning/Prosjektering_og_bygging i Teknisk Regelverk


Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek/underbygning.txt · Sist endret: 2018/12/21 13:35 av akhshe