Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:kontaktledning:aak

Objektliste - Kontaktledning - Åk

Arched cantenary support

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

DWG fil Beskrivelse Tegninger Bilder Referanseangivelse F.nr
Object code Description Documentation drawing illustration Place reference Supply number
EH-AAK-1211 Åk type 12 -11 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203570
EH-AAK-1212 Åk type 12 -12 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203580
EH-AAK-1213 Åk type 12 -13 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203590
EH-AAK-1214 Åk type 12 -14 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203600
EH-AAK-1215 Åk type 12 -15 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203610
EH-AAK-1216 Åk type 12 -16 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203620
EH-AAK-1217 Åk type 12 -17 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203630
EH-AAK-1218 Åk type 12 -18 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203640
EH-AAK-1219 Åk type 12 -19 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203650
EH-AAK-1220 Åk type 12 -20 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203660
EH-AAK-1221 Åk type 12 -21 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203670
EH-AAK-1222 Åk type 12 -22 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203680
EH-AAK-1223 Åk type 12 -23 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203690
EH-AAK1224 Åk type 12 -24 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203700
EH-AAK-1225 Åk type 12 -25 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203710
EH-AAK-1226 Åk type 12 -26 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203720
EH-AAK-1227 Åk type 12 -27 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203730
EH-AAK-1228 Åk type 12 -28 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203740
EH-AAK-1229 Åk type 12 -29 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203750
EH-AAK-1230 Åk type 12 -30 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203760
EH-AAK-1231 Åk type 12 -31 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203770
EH-AAK-1232 Åk type 12 -32 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203780
EH-AAK-1233 Åk type 12 -33 meter EH-707445-000 Senter endestykke 249203790
EH-AAK-1428 Åk type 14 -28 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203800
EH-AAK-1429 Åk type 14 -29 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203810
EH-AAK-1430 Åk type 14 -30 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203820
EH-AAK-1431 Åk type 14 -31 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203830
EH-AAK-1432 Åk type 14 -32 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203840
EH-AAK-1433 Åk type 14 -33 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203850
EH-AAK-1434 Åk type 14 -34 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203860
EH-AAK-1435 Åk type 14 -35 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203870
EH-AAK-1436 Åk type 14 -36 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203880
EH-AAK-1437 Åk type 14 -37 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203890
EH-AAK-1438 Åk type 14 -38 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203900
EH-AAK-1439 Åk type 14 -39 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203910
EH-AAK-1440 Åk type 14 -40 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203920
EH-AAK-1441 Åk type 14 -41 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203930
EH-AAK-1442 Åk type 14 -42 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203940
EH-AAK-1443 Åk type 14 -43 meter EH-707449-000 Senter endestykke 249203950
EH-AAK-4010 Åk type 40 - 10 meter EH-800076-000 Senter endestykke 24920401
EH-AAK-4011 Åk type 40 - 11 meter EH-800076-000 Senter endestykke 24920402
EH-AAK-4012 Åk type 40 - 12 meter EH-800076-000 Senter endestykke 24920403
EH-AAK-4013 Åk type 40 - 13 meter EH-800076-000 Senter endestykke 24920404
EH-AAK-4014 Åk type 40 - 14 meter EH-800076-000 Senter endestykke 24920405
EH-AAK-4015 Åk type 40 - 15 meter EH-800076-000 Senter endestykke 24920406
EH-AAK-4016 Åk type 40 - 16 meter EH-800076-000 Senter endestykke 24920407

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/kontaktledning/aak.txt · Sist endret: 2019/10/25 10:56 av stun