Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:kontaktledning:bryter

Objektliste - Kontaktledning - Skillebryter

Disconnector

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code Description Documentation drawing illustration Place reference Supply number
EH-BRY-0001 Skillebryter Senter bunn
EH-BRY-ATB01 AT-bryter Senter bunn
EH-BRY-JOR01 Jordslutter/Jordingsbryter Senter bunn
EH-BRY-MAT01 Matebryter Senter bunn
EH-BRY-RES01 Reservetrafo Senter bunn
EH-RES-SEK01 Seskjonerings Senter bunn
EH-BRY-SON01 Sonegrensebryter Senter bunn

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/kontaktledning/bryter.txt · Sist endret: 2019/10/25 11:33 av stun