Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:kontaktledning:mast:b-master

Objektliste - Kontaktledning - B-master

Cantenary support

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode - DWG fil Beskrivelse (type - høyde) Bilder Tegninger Referansepunkt på objekt Forsyningsnummer Prosesskode
Object code Description Documentation drawing illustration Place reference Supply number
EH-MAS-B2075 B2, Stålmast 7,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B2080 B2, Stålmast 8,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
B3 master
EH-MAS-B3075 B3, Stålmast 7,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B3080 B3, Stålmast 8,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B3085 B3, Stålmast 8,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B3090 B3, Stålmast 9,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B3095 B3, Stålmast 9,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
B4 master
EH-MAS-B4075 B4, Stålmast 7,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B480 B4, Stålmast 8,0m EH-800092-000 Senter topp fundament 249021460
EH-MAS-B4085 B4, Stålmast 8,5m EH-800092-000 Senter topp fundament 249021470
EH-MAS-B4090 B4, Stålmast 9,0m EH-800092-000 Senter topp fundament 249021480
EH-MAS-B4095 B4, Stålmast 9,5m EH-800092-000 Senter topp fundament 249021490
EH-MAS-B4100 B4, Stålmast 10,0m EH-800092-000 Senter topp fundament 249021500
EH-MAS-B4105 B4, Stålmast 10,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B4110 B4, Stålmast 11,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
B5 master
EH-MAS-B5075 B5, Stålmast 7,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5080 B5, Stålmast 8,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5085 B5, Stålmast 8,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5090 B5, Stålmast 9,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5095 B5, Stålmast 9,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5100 B5, Stålmast 10,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5105 B5, Stålmast 10,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5110 B5, Stålmast 11,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5115 B5, Stålmast 11,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B5120 B5, Stålmast 12,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
B6 MASTER
EH-MAS-B6075 B6, Stålmast 7,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6080 B6, Stålmast 8,0M EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6085 B6, Stålmast 8,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6090 B6, Stålmast 9,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6095 B6, Stålmast 9,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6100 B6, Stålmast 10,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6105 B6, Stålmast 10,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6110 B6, Stålmast 11,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6115 B6, Stålmast 11,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6120 B6, Stålmast 12,0m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6125 B6, Stålmast 12,5m EH-800092-000 Senter topp fundament
EH-MAS-B6130 B6, Stålmast 13,0m EH-800092-000 Senter topp fundament

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/kontaktledning/mast/b-master.txt · Sist endret: 2020/03/17 14:49 av stun