Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:kontaktledning:mast:h-master

Objektliste - Kontaktledning - H-master

Cantenary support

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode - DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Referansepunkt F.nr
Object code Description Documentation drawing illustration Place reference Supply number
H3-MASTER
EH-MAS-H3080 H3,Stålmast, 8,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019270
EH-MAS-H3085 H3,Stålmast, 8,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019280
EH-MAS-H3090 H3,Stålmast, 9,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019290
EH-MAS-H3095 H3,Stålmast, 9,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019300
EH-MAS-H3100 H3,Stålmast, 10,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019310
EH-MAS-H3105 H3,Stålmast, 10,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019320
EH-MAS-H3110 H3,Stålmast, 11,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019330
EH-MAS-H3115 H3,Stålmast, 11,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019340
EH-MAS-H3120 H3,Stålmast, 12,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019350
EH-MAS-H3125 H3,Stålmast, 12,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019360
EH-MAS-H3130 H3,Stålmast, 13,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019370
H5-MASTER
EH-MAS-H5080 H5, Stålmast, 8,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019470
EH-MAS-H5085 H5, Stålmast, 8,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019480
EH-MAS-H5090 H5, Stålmast, 9,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019490
EH-MAS-H5095 H5, Stålmast, 9,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019500
EH-MAS-H5100 H5, Stålmast, 10,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019510
EH-MAS-H5105 H5, Stålmast, 10,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019520
EH-MAS-H5110 H5, Stålmast,11,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019530
EH-MAS-H5115 H5, Stålmast, 11,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019540
EH-MAS-H5120 H5, Stålmast, 12,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019550
EH-MAS-H5125 H5, Stålmast, 12,5m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019560
EH-MAS-H5130 H5, Stålmast, 13,0m EH-800093-000 Senter topp fundament 249019570
H6-MASTER
EH-MAS-H6080 H6, Stålmast, 8,0m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019650
EH-MAS-H6085 H6, Stålmast, 8,5m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019660
EH-MAS-H6090 H6, Stålmast, 9,0m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019670
EH-MAS-H6095 H6, Stålmast, 9,5m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019680
EH-MAS-H6100 H6,Stålmast, 10,0m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019690
EH-MAS-H6105 H6,Stålmast, 10,5m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019700
EH-MAS-H6110 H6,Stålmast, 11,0m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019710
EH-MAS-H6115 H6,Stålmast, 11,5m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019720
EH-MAS-H6120 H6,Stålmast, 12,0m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019730
EH-MAS-H6125 H6,Stålmast, 12,50m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019740
EH-MAS-H6130 H6,Stålmast, 13,0m EH-800094-000 Senter topp fundament 249019750

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/kontaktledning/mast/h-master.txt · Sist endret: 2020/03/20 11:08 av stun