Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Forside

Objektbibliotek

Overbygning

Kontaktledning

Tele

Underbygning

Lavspenning

Signal

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
objektbibliotek2:kontaktledning:mast:heb-master

Objektliste - Kontaktledning - bjelkemaster ( HEB master )

Cantenary support

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode - DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code Description Documentation drawing illustration Place reference Supply number
HEB200
EH-MAS-HEB200_060 Bjelkemast HE200B, 6,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018010
EH-MAS-HEB200_060 Bjelkemast HE200B, 6,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018020
EH-MAS-HEB200_070 Bjelkemast HE200B, 7,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018030
EH-MAS-HEB200_075 Bjelkemast HE200B, 7,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018040
EH-MAS-HEB200_080 Bjelkemast HE200B, 8,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018050
EH-MAS-HEB200_085 Bjelkemast HE200B, 8,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018060
EH-MAS-HEB200_090 Bjelkemast HE200B, 9,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018070
EH-MAS-HEB200_095 Bjelkemast HE200B, 9,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018080
HEB220
EH-MAS-HEB220_060 Bjelkemast HE220B, 6,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018090
EH-MAS-HEB220_065 Bjelkemast HE220B, 6,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018100
EH-MAS-HEB220_070 Bjelkemast HE220B, 7,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018110
EH-MAS-HEB220_075 Bjelkemast HE220B, 7,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018120
EH-MAS-HEB220_080 Bjelkemast HE220B, 8,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018130
EH-MAS-HEB220_085 Bjelkemast HE220B, 8,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018140
EH-MAS-HEB220_090 Bjelkemast HE220B, 9,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018150
EH-MAS-HEB220_095 Bjelkemast HE220B, 9,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018160
EH-MAS-HEB220_100 Bjelkemast HE220B, 10,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018170
EH-MAS-HEB220_105 Bjelkemast HE220B, 10,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018180
EH-MAS-HEB220_110 Bjelkemast HE220B, 11,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018190
HEB240
EH-MAS-HEB240_060 Bjelkemast HE240B, 6,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018200
EH-MAS-HEB240_065 Bjelkemast HE240B, 6,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018210
EH-MAS-HEB240_070 Bjelkemast HE240B, 7,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018220
EH-MAS-HEB240_075 Bjelkemast HE240B, 7,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018230
EH-MAS-HEB240_080 Bjelkemast HE240B, 8,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018240
EH-MAS-HEB240_085 Bjelkemast HE240B, 8,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018250
EH-MAS-HEB240_090 Bjelkemast HE240B, 9,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018260
EH-MAS-HEB240_095 Bjelkemast HE240B, 9,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018270
EH-MAS-HEB240_100 Bjelkemast HE240B, 10,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018280
EH-MAS-HEB240_105 Bjelkemast HE240B, 10,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018290
EH-MAS-HEB240_110 Bjelkemast HE240B, 11,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018300
EH-MAS-HEB240_115 Bjelkemast HE240B, 11,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018310
EH-MAS-HEB240_120 Bjelkemast HE240B, 12,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018320
HEB260
EH-MAS-HEB260_060 Bjelkemast HE260B, 6,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018330
EH-MAS-HEB260_065 Bjelkemast HE260B, 6,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018340
EH-MAS-HEB260_070 Bjelkemast HE260B, 7,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018350
EH-MAS-HEB260_075 Bjelkemast HE260B, 7,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018360
EH-MAS-HEB260_080 Bjelkemast HE260B, 8,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018370
EH-MAS-HEB260_085 Bjelkemast HE260B, 8,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018380
EH-MAS-HEB260_090 Bjelkemast HE260B, 9,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018390
EH-MAS-HEB260_095 Bjelkemast HE260B, 9,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018400
EH-MAS-HEB260_100 Bjelkemast HE260B, 10,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018410
EH-MAS-HEB260_105 Bjelkemast HE260B, 10,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018420
EH-MAS-HEB260_110 Bjelkemast HE260B, 11,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018430
EH-MAS-HEB260_115 Bjelkemast HE260B, 11,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018440
EH-MAS-HEB260_120 Bjelkemast HE260B, 12,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018450
EH-MAS-HEB260_125 Bjelkemast HE260B, 12,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018460
EH-MAS-HEB260_130 Bjelkemast HE260B, 13,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018470
HEB280
EH-MAS-HEB280_060 Bjelkemast HE280B, 6,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018480
EH-MAS-HEB280_065 Bjelkemast HE280B, 6,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018490
EH-MAS-HEB280_070 Bjelkemast HE280B, 7,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018500
EH-MAS-HEB280_075 Bjelkemast HE280B, 7,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018510
EH-MAS-HEB280_080 Bjelkemast HE280B, 8,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018520
EH-MAS-HEB280_085 Bjelkemast HE280B, 8,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018530
EH-MAS-HEB280_090 Bjelkemast HE280B, 9,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018540
EH-MAS-HEB280_095 Bjelkemast HE280B, 9,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018550
EH-MAS-HEB280_100 Bjelkemast HE280B, 10,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018560
EH-MAS-HEB280_105 Bjelkemast HE280B, 10,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018570
EH-MAS-HEB280_110 Bjelkemast HE280B, 11,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018580
EH-MAS-HEB280_115 Bjelkemast HE280B, 11,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018590
EH-MAS-HEB280_120 Bjelkemast HE280B, 12,0m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018600
EH-MAS-HEB280_125 Bjelkemast HE280B, 12,5m EH-800089-000 Senter topp fundament 249018610
EH-MAS-HEB280_130 Bjelkemast HE280B, 13,0 EH-800089-000 Senter topp fundament 249018620

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/kontaktledning/mast/heb-master.txt · Sist endret: 2020/04/22 08:22 av stun