Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:kontaktledning:mast:hem-master

Objektliste - Kontaktledning - bjelkemaster ( HEM master )

Cantenary support

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode - DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code Description Documentation drawing illustration Place reference Supply number
EH-MAS-HEM260_080 Bjelkemast HE260M, 8,0m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018630
EH-MAS-HEM260_085 Bjelkemast HE260M, 8,5m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018640
EH-MAS-HEM260_090 Bjelkemast HE260M, 9,0m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018650
EH-MAS-HEM260_095 Bjelkemast HE260M, 9,5m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018660
EH-MAS-HEM260_100 Bjelkemast HE260M, 10,0m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018670
EH-MAS-HEM260_105 Bjelkemast HE260M, 10,5m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018680
EH-MAS-HEM260_110 Bjelkemast HE260M, 11,0m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018690
EH-MAS-HEM260_115 Bjelkemast HE260M, 11,5m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018700
EH-MAS-HEM260_120 Bjelkemast HE260M, 12,0m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018710
EH-MAS-HEM260_125 Bjelkemast HE260M, 12,5m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018720
EH-MAS-HEM260_130 Bjelkemast HE260M, 13,0m EH-800086-000 Senter topp fundament 249018730

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/kontaktledning/mast/hem-master.txt · Sist endret: 2020/04/22 09:06 av stun