Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:kontaktledning:trafo

Objektliste - Kontaktledning - Transformator/Impedans

Transformer

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
EH-IMP-0001 Filterimpedanser Senter bunn
EH-SUG-0001 Sugetransformatorhus 1,8×2,5 Senter fundament 750003500
EH-TRF-0001 Transformatorhus 1,8×2,5 Senter fundament
EH-EH-TRF-0002 Reservestrømstransformatorer Senter fundament
EH-EH-AUT-0001 Autotransformator Senter fundament

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/kontaktledning/trafo.txt · Sist endret: 2019/10/25 11:35 av stun