Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:kontaktledning:utligger

Objektliste - Kontaktledning - Utligger

Post bracket

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Detaljeringsgrad 3

DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code Description Documentation drawing illustration Place reference Supply number
EH-UTL-S2001 Utligger strekk system 20 EH-707171-000 Senter topp fundament
EH-UTL-T2001 Utligger trykk system 20 EH-707173-000 Senter topp fundament
EH-UTL-TUN01 Utligger tunnel 
EH-UTL-S2501 Utligger strekk system 25 EH-707399-000 Senter topp fundament
EH-UTL-T2501 Utligger trykk system 25 EH-707401-000 Senter topp fundament

Detaljeringsgrad 4

DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code Description Documentation drawing illustration Place reference Supply number
EH-UTL-0006 Utligger strekk system 20 Detaljert EH-707171-000 Senter topp fundament
EH-UTL-0007 Utligger trykk system 20 Detaljert EH-707173-000 Senter topp fundament
EH-UTL-0008 Utligger Strekk system 25 Detaljert EH-707399-000 Senter topp fundament
EH-UTL-0009 Utligger trykk system 25 Detaljert EH-707401-000 Senter topp fundament
EH-UTL-0010 Utligger tunnel Topp utligger på isolator

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/kontaktledning/utligger.txt · Sist endret: 2019/10/25 11:32 av stun