Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:lavspenning:belysning

Objektliste - Lavspenning - Belysning

Lighting

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
EL-LYS-0001 Plattformbelysning Senter, bunn stolpe
EL-LYS-0002 Plattformbelysning LED 4 meter mast Senter, bunn stolpe
EL-LYS-0003 Plattformbelysning LED 5 meter mast Senter, bunn stolpe
EL-LYS-0004 Plattformbelysning LED 6 meter mast Senter, bunn stolpe
EL-LYS-0005 Plattformbelysning LED 7 meter mast Senter, bunn stolpe
EL-LYS-0006 Plattformbelysning LED 8 meter mast Senter, bunn stolpe
EL-LYS-0007 Arealbelysning Senter, bunn stolpe
EL-LYS-0008 LED flat armatur 4 meter mast Senter, bunn stolpe

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/lavspenning/belysning.txt · Sist endret: 2019/10/25 12:14 av stun