Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:overbygning

Objektbibliotek - Overbygning KO

Modell overbygning

UML-modell for jernbaneobjekt etter foreløpig SOSI-standard BANE-4.5. Modellen er under utvikling.

Kodeliste overbygning

Kodeliste for oppsett av overbygningsobjekter. Listen er foreløpig og under oppbygging. Denne vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med å gruppere objektene.


Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/overbygning.txt · Sist endret: 2021/06/29 09:57 av stun