Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:overbygning:skinner

Objektliste - Overbygning - Skinner

Superstructure - rail

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

DWG fil Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
DWG file description illustration documentation place reference supply number
KO-SKI-3500 Skinneprofil 35 kg 35kg Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK).
KO-SKI-4911 Skinneprofil 49E1 - R260Mn 49E1 Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep av skinnestrenger.Referanse topp senter spor (SOK). 101149110
KO-SKI-5431 Skinneprofil 54E3 - R260Mn 54E3R260 Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep. av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101154110
KO-SKI-5432 Skinneprofil - 54E3 - R350HT 54E3350HT Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep. av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101154200
KO-SKI-5433 Skinneprofil - 54E3 - R370LHT 54E3 Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep. av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101154200
KO-SKI-5443 Skinneprofil - 54E4 - R370LHT 54E4 370LHT Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep. av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101154140
KO-SKI-5444 Skinneprofil - 54E4 - R400HT 54E4 R400HT Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep. av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101154150
KO-SKI-6011 Skinneprofil 60E1 -R260Mn 60E1 Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101160110
KO-SKI-6012 Skinneprofil 60E1 -R350HT 60E1 350HT Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101150320
KO-SKI-6021 Skinneprofil 60E2 -R260Mn 60E1 R260 Mh Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101160200
KO-SKI-6022 Skinneprofil 60E2 -R350HT 60E1 Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101160200
KO-SKI-6023 Skinneprofil 60E2 -R370LHT 60E2 370CRHT Utstrekningsobjekt l angs spor. Benyttes til sweep av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101854200
KO-SKI-6024 Skinneprofil 60E2 -R400HT 60E1 Utstrekningsobjekt langs spor. Benyttes til sweep av skinnestrenger. Referanse topp senter spor (SOK). 101160200
KO-SKI-0015 Overgangsskinne 60E1/54E3 V 60E2 370CRHT Topp senter spor (SOK) 101965160
KO-SKI-0016 Overgangsskinne 60E1/54E3 H 60E2 370CRHT Topp senter spor (SOK) 101965170

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/overbygning/skinner.txt · Sist endret: 2019/10/25 10:50 av stun