Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:overbygning:sporveksel

Objektliste - Overbygning - Sporveksel

Point switch

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objekttypekode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
DWG file description illustration documentation place reference supply number
SA-DRV-0001 Drivmaskin for sporveksel Kassesville Midt, øvre ytterkant
Skinneprofil 60E1
KO-SPV-6012500h Sporv. 60E1 1:12 R=500 Betong høyre Alstom KO-701358 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160420
KO-SPV-6012500v Sporv. 60E1 1:12 R=500 Betong venstre Alstom KO-701358 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160430
KO-SPV-6015760h Sporv. 60E1 1:15 R760 Betong Høyre KO-800164 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160800
KO-SPV-6015760v Sporv. 60E1 1:15 R760 Betong Venstre KO-800164 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160810
KO-SPV-6014760h Sporv. 60E1 1:14 R760 Betong høyre KO-701372 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160510
KO-SPV-6014760v Sporv. 60E1 1:14 R760 Betong venstre KO-701372 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160510
KO-SPV6009300h Sporv. 60E1 1:9 R=300 Betong høyre Alstom KO-701408 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160330
KO-SPV-6009300v Sporv. 60E1 1:9 R=300 Betong venstre Alstom KO-701408 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160330
KO-SPV-6009300hBK Sporv. 60E1 1:9 R=300 H Bevegelig kryss KO-800099 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160340
KO-SPV-6009300vBK Sporv. 60E1 1:9 R=300 V Bevegelig kryss KO-800099 Stokkskinneskjøt topp skinne 105160350
KO-SPV-60262500h Sporv. 60E1 1:26,1 R=2500 høyre KO-701399 Stokkskinneskjøt topp skinne
KO-SPV-60262500v Sporv. 60E1 1:26,1 R=2500 venstre KO-701399 Stokkskinneskjøt topp skinne
Skinneprofil 54 E3
KO-SPV-5414760h Sporv. S54 1:14 R=760 Betong høyre Alstom KO-701318 Stokkskinneskjøt topp skinne 105154540
KO-SPV-5414760v Sporv. S54 1:14 R=760 Betong venstre Alstom KO-701318 Stokkskinneskjøt topp skinne 105154550
KO-SPV-5409190h Sporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Alstom KO-701334 Stokkskinneskjøt topp skinne 105154240
KO-SPV5409190h Sporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Bsg9 KO-701334 Stokkskinneskjøt topp skinne
KO-SPV5409190v Sporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Alstom KO-701334 Stokkskinneskjøt topp skinne 105154260
KO-SPV5409190v Sporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Bsg9 KO-701334 Stokkskinneskjøt topp skinne 105154220
KO-SPV-5409300h Sporv. S54 1:9 R=300 Betong høyre Alstom Stokkskinneskjøt topp skinne 105154320
KO-SPV-5409300v Sporv. S54 1:9 R=300 Betong venstre Alstom Stokkskinneskjøt topp skinne

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/overbygning/sporveksel.txt · Sist endret: 2021/04/08 08:39 av stun