Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:overbygning:stopper

Objektliste - Overbygning - Sporstoppere

Superstructure - Buffer

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
DWG file description illustration documentation place reference supply number
KO-SST-49M77 Stoppebukk M77 glidbar S49 Spormidt, senter 118003700
KO-SST-54M77 Stoppebukk M77 S54 Spormidt, senter 118003710
KO-SST-60M77 Stoppebukk M77 60E1 Spormidt, senter
KO-SST-54M82 Stoppebukk HYD/M82, for S54 Spormidt, senter 118003760
KO-SST-60M82 Stoppebukk HYD/M82, for 60E1 Spormidt, senter
KO-SST-GUL54 Stoppebukk GULO, for S54 sporstopper_gulo.jpg Spormidt, senter
KO-SST-GUL60 Stoppebukk GULO, for 60E1 sporstopper_gulo.jpg Spormidt, senter

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/overbygning/stopper.txt · Sist endret: 2021/04/08 08:41 av stun