Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:overbygning:sviller

Objektliste - Overbygning - Sviller

Sleeper

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
DWG file description illustration documentation place reference supply number
KO-SVI-0001 Sville JBV60 KO-800136 Topp senter spor (SOK) 116003130
KO-SVI-0002 Betongsville JBV54 KO-800135 Topp senter spor (SOK) 116003120
KO-SVI-0003 Betongsville detaljert utforming KO-800136 Topp senter spor (SOK)
KO-SVI-0004 Tresville bøk/eik KO-70873 Topp senter spor (SOK) 116115010
KO-SVI-0005 Sville JBV54, FE-feste,OB800135 KO-800135 Topp senter spor (SOK) 116003120
KO-SVI-0006 Sville JBV60 FE-feste,OB800136 KO-800136 Topp senter spor (SOK) 116003130
KO-SVI-0007 Sville NSB90 KO-702208 Topp senter spor (SOK)
KO-SVI-0008 Sville NSB93 KO-701234 Topp senter spor (SOK)
KO-SVI-0009 Brusviller 60 KO-800139 Topp senter spor (SOK)

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/overbygning/sviller.txt · Sist endret: 2021/03/08 08:27 av stun