Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Forside

Objektbibliotek

Overbygning

Kontaktledning

Tele

Underbygning

Lavspenning

Signal

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
objektbibliotek2:skilt:markerboards

Objektliste - ERTMS-skilt

Superstructure - marker Boards

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
KO-SA-dv01 ERTMS dvergsignal Senter, bakside av skilt
KO-SA-IDskt ERTMS identifikasjonsskilt Senter, bakside av skilt
KO-SA-35E3 ERTMS markerboards E35 butt Senter, bakside av skilt
KO-SA-35E4 ERTMS markerboards E35 Senter, bakside av skilt

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/skilt/markerboards.txt · Sist endret: 2020/11/27 13:46 av stun