Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:skilt:signalskilt

Objektliste - Signal - Skilt

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
SA-SKT-0001 Galge Senter, bunn stolpe, høyde SOK
SA-SKT-0002 Andreaskors, enkeltspor Senter, bakside av skilt, høyde SOK 824216570
SA-SKT-0003 Andreaskors, dobbeltspor Senter, Høyde SOK
SA-SKT-0004 Avstandsmerke m/1 skråstripe Senter, bunn, høyde SOK 824216700
SA-SKT-0005 Avstandsmerke m/2 skråstriper Senter, bunn, høyde SOK 824216710
SA-SKT-0006 Avstandsmerke m/3 skråstriper Senter, bunn, høyde SOK 824216720
SA-SKT-0007 Ved fare - kjør ned bommen Senter, bakside av skilt 824303840
SA-SKT-0008 Skiltstolpe Ø89 mm for 3« rør Topp senter, høyde SOK 824216210
SA-SKT-0009 Skiltstolpe Ø89mm 4m. m/hette Stolpebunn, høyde SOK 824216220
SA-SKT-0010 Skiltfundament Betong f. 3» Topp fundament, høyde SOK 824216230
SA-SKT-0011 Skiltfundament Betong 60/700 Senter topp 824216310

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/skilt/signalskilt.txt · Sist endret: 2020/11/27 14:14 av stun