Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:skilt:skilt

Objektliste - Skilt

Superstructure - sign

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
KO-SKT-0001 Kilometerplate 75A, Ny type. Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824205220
KO-SKT-0002 Kjedebrudd skilt 75E Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824205230
KO-SKT-0003 Anleggsområde starter, ny type Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824213520
KO-SKT-0004 Anleggsområde opphører Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824213530
KO-SKT-0005 Anviser for sporrenserkjøring 75 C, 75 D Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824213880
KO-SKT-68A Hastighetssignal 68A 2 Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824214040
KO-SKT-68B Hastighetssignal 68B 1 Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824214520
KO-SKT-0008 Markeringsmerke Gul 68D Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824214810
KO-SKT-0009 Hastighetssignal Signal 68C Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824214850
KO-SKT-0010 Hastighetssig. + 5, Signal 68F Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824214900
KO-SKT-0011 Hastighetssignal for krengetog Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824215700
KO-SKT-0012 STOPP v.planovegang Ny type Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824216340
KO-SKT-0013 Skilt - Lukk grinden Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824216370
KO-SKT-0014 Skilt -Togvei slutt- Signal 66 Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824216500
KO-SKT-0015 Skilt -planovergangsmerk S.70 Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824216510
KO-SKT-0016 Orienteringssignal 67E Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824216520
KO-SKT-0017 Fallviser m/tall - 5 - 63A Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824217050
KO-SKT-0018 Stigningsviser m/tall - 5 - 63 B Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824217550
KO-SKT-0019 Toglengdeskilt alt.1 signal 74 Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824240230
KO-SKT-0020 Toglengdeskilt alt.2.Signal 74 Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824240240
KO-SKT-0021 FATC begynner, Signal 60F Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248100
KO-SKT-0022 ATC-nødbrems. Signal 60C Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248730
KO-SKT-0023 Skilt- Rasvarsling, Signal 73 Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248770
KO-SKT-0024 FJS SLUTTER, Signal 72B Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248780
KO-SKT-0025 FJS begynner, Signal 72A Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248790
KO-SKT-0026 ATC slutter, Signal 60H Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248800
KO-SKT-0027 ATC-forsignal, Signal 60A Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248810
KO-SKT-0028 ATC-rep hastighet. Signal 60D Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248820
KO-SKT-0029 Skilt ATC INNKOPLET Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248860
KO-SKT-0030 Skilt ATC UTKOPLET Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248870
KO-SKT-0031 ATC-rep målpunkt. Signal 60B Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248890
KO-SKT-0032 Skilt for sportilhørighet Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824248910
KO-SKT-0033 DATC begynner, Signal 60G Senter, bakside av skil, høyde målt fra SOKt 824248990
KO-SKT-0034 Identifikasjonsskilt Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824249100
KO-SKT-0035 Spornummer Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824249490
KO-SKT-0036 Høyspenning livsfare + Mastenr Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824254010
{{..:overbygning:ko-skt-0037.dwg|KO-SKT-01591}} Adv.skilt Berøring av ledning EK.707527 Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK 824254030
KO-SKT-0038 Orienteringsstolpe Sort/Hvit, Signal 64A Senter, bunn stolpe, høyde målt fra SOK 824304010
KO-SKT-0039 Orienteringsstolpe Sort/Hvit, Signal 64F Senter, bunn stolpe, høyde målt fra SOK 824304010
KO-SKT-0040 Bremsestolpe gul/sort Senter, bunn stolpe, høyde målt fra SOK 824304030
KO-SKT-0041 Rasvarslingsstolpe Senter, bunn stolpe, høyde målt fra SOK 824304040
KO-SKT-65A Signal 65A Jordet seksjon EK.800245
KO-SKT-65b Signal 65B Varsellsignal for kontaktledningsanlegg EK.800246 Senter, bunn stolpe, høyde målt fra SOK
KO-SKT-65C Signal 65C Utkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon) EK.800247
KO-SKT-65E Signal 65E Senking av strømavtaker EK.800249
KO-SKT-65F Signal 65F Heving av strømavtaker EK.800250
KO-SKT-65G Signal 65G Stopp for elektrisk lokomotiv EK.800251
KO-SKT-66 Signal 66 Togvei slutt OB.701837 824216500
KO-SKT-67A Signal 67A Orienteringssignal OB.701839
KO-SKT-67B Signal 67B Orienteringsignal for planovergang ob.701840
KO-SKT-67C Signal 67C Orienteringsignal for holdeplass OB.701841
KO-SKT-67D Signal 67D Orienteringsignal for planovergang og holdeplass OB.701842

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/skilt/skilt.txt · Sist endret: 2020/11/27 14:42 av stun