Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:stasjoner:platform

Objektliste - Overbygning - Plattformelementer

Platform element

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
KO-PLF-0001 Leskur element JBV Senter bunn stolpe høyre side
KO-PLF-0002 Skilt plattform Senter fundament
KO-PLF-0003 Leskur element JBV Senter bunn stolpe høyre side
KO-PLF-0004 Valideringsapparat Senter fundament
KO-PLF-0005 Billettautomat Senter fundament
KO-PLF-0006 Benk tre JBV Senter bunn fot høyre side
KO-PLF-0007 Avfallsbeholder JBV Senter bunn fundament
KO-PLF-0008 Plattformelement høyre, høyde 760 mm lengde 2m Topp fundament kant mot spor
KO-PLF-0009 Plattformelement venstre, høyde 760 mm lengde 2m Topp fundament kant mot spor
KO-PLF-0010 Planovergang Carat betong Midt, topp, spormidt

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/stasjoner/platform.txt · Sist endret: 2019/10/25 12:23 av stun