Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Action unknown: copypageplugin__copy
objektbibliotek2:tele:anviser

Objektliste - Tele - Anvisere

On-screen instruction

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
DWG file description illustration documentation place reference supply number
TE-AVA-0001 Toganviseranlegg 32 tommer landscape Senter bakside 824500580
TE-AVA-0002 Toganviseranlegg 32 tommer portrait Senter bakside 824500590
TE-AVA-0003 Toganviseranlegg 46tommer Senter bakside 824500600
TE-AVA-0004 Toganviseranlegg 65tommer Senter bakside 824500610

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/tele/anviser.txt · Sist endret: 2021/04/08 08:31 av stun