Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:tele:mast

Objektliste - Tele - Master

Telecommunication mast

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
TE-MST-0001 Mast anviser Senter fundament
TE-MST-0002 Antennemast 18m RSB Senter, topp fundament

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/tele/mast.txt · Sist endret: 2021/04/08 08:29 av stun