Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:tele:skap

Objektliste - Tele - Koblingsskap

Connector cabinet

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
TE-FSP-0001 Koblingsskap parkabel Senter, bunnplate
TE-FSP-0002 Koblingsskap fiberkabel Senter, bunnplate
TE-FSP-0003 Koblingsskap 1,2 x 1,5 m Senter, bunnplate
TE-FSP-0004 Koblingsskap 1,2 x 1,5 m fundament Senter, bunnflate
TE-FSP-0005 Fundament koblingsskap parkabel Senter bunnplate
TE-FSP-0006 Skap/kiosk for relèanlegg Senter bunnplate

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/tele/skap.txt · Sist endret: 2021/04/08 08:30 av stun