Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:underbygning

Objektbibliotek - Underbygning og konstruksjoner

Henvisninger

Referansen for å dokumentere oppbygging av underbygningen, om det gjelder fyllinger, skjæringer, bruer eller tunneler, skal alltid være skinnetopp av laveste skinne. For avstand mellom skinnetopp og formasjonsplanet vises til banelegeme-kapittelet i Teknisk Regelverk.

Se ellers Prosjektering og bygging i Teknisk Regelverk for tekniske krav.

Lag i underbygningunderbygning_lag.jpg Trekkekum Kabelkanal Elementkurvert


Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/underbygning.txt · Sist endret: 2021/06/02 12:23 av stun