Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:underbygning:elementkulvert

Objektliste - Underbygning - Elementkulvert

Element culvert

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
KU-BRU-0001 Elementkulvert 2,5×2,0m KU-800096 Senter topp front
KU-BRU-0002 Elementkulvert 3,0x2,5 m KU-800097 Senter topp front
KU-BRU-0003 Elementkulvert 3,0x3,0m KU-800098 Senter topp front
KU-BRU-0004 Elementkulvert 3,5×2,5m KU-800099 Senter topp front
KU-BRU-0005 Elementkulvert 3,5×3,0m KU-800100 Senter topp front
KU-BRU-0006 Elementkulvert 3,5×3,5m KU-800101 Senter topp front
KU-BRU-0007 Elementkulverter 4,0x3,0m KU-800102 Senter topp front
KU-BRU-0008 Elementkulvert 4,0x3,5m KU-800103 Senter topp front
KU-BRU-0009 Elementkulvert 4,0x4,0m KU-800104 Senter topp front
KU-BRU-0010 Elementkulvert 4,5×4,0m KU-800105 Senter topp front
KU-BRU-0011 Elementkulver 4,5×4,5m KU-800106 Senter topp front
KU-BRU-0012 Elementkulvert 5,0x2,5m KU-800107 Senter topp front
KU-BRU-0013 Elementkulvert 5,0x5,0m KU-800108 Senter topp front
KU-BRU-0014 Elementkulvert 8,0x5,0m KU-800109 Senter topp front

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/underbygning/elementkulvert.txt · Sist endret: 2021/04/08 08:26 av stun