Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:underbygning:kabelkanaler

Objektliste - Underbygning - Kabelkanaler

Cabel duct

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
KU-KFØ-0001 Kabelkanaler 300×300 med lokk Senter topp kabelkanal under lokk
KU-KFØ-0002 Kabelkanaler 400×400 med lokk Senter topp kabelkanal under lokk
KU-KFØ-0003 Kabelkanaler 200×200 med lokk Senter topp kabelkanal under lokk
KU-KFØ-0004 Kabelkanaler 250×200 med lokk Senter topp kabelkanal under lokk
KU-KFØ-0005 Kabelkanaler 150×150 med lokk Senter topp kabelkanal under lokk

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/underbygning/kabelkanaler.txt · Sist endret: 2019/10/25 12:22 av stun