Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek2:underbygning:trekkekum

Objektliste - Underbygning - Trekkekum

Cabel manhole

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objektegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode Beskrivelse Bilder Tegninger Angivelse F.nr
Object code description illustration documentation place reference supply number
KU-KFU-0001 Trekkekum Ø1200 Senter topp kum, underkant lokk
KU-KFU-0002 Trekkekum Ø1400 Senter topp kum, underkant lokk
KU-KFU-0003 Trekkekuum Ø1600 Senter topp kum, underkant lokk
KU-KFU-0004 Trekkekum Ø2000 Senter topp kum, underkant lokk
KU-KFU-0005 Trekkekum Ø2500 Senter topp kum, underkant lokk
KU-KFU-0006 Trekkekum Rektangulær 1400*700 Senter topp kum, underkant lokk

Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek2/underbygning/trekkekum.txt · Sist endret: 2021/04/08 08:23 av stun