Brukerverktøy

Nettstedverktøy


rammeavtale:tillegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
rammeavtale:tillegg [2020/02/12 11:24]
stun [4.2.2 Sikkerhetsvakter og sikkerhet ved befaring, undersøkelser, registreringer mv nær spor]
rammeavtale:tillegg [2020/02/12 11:30] (nåværende versjon)
stun [4.2.2 Sikkerhetsvakter og sikkerhet ved befaring, undersøkelser, registreringer mv nær spor]
Linje 17: Linje 17:
 Dersom ikke annet er avtalt er R/P ansvarlig for å stille med sikkerhetsvakt til arbeid og befaringer i og ved spor. R/P må opplyse for oppdragsgiver hvilke eventuelle underleverandører for sikkerhetsmannskaper R/P vil benytte seg av (i rammeavtalen/​i hvert enkelt avrop) og fremlegge forpliktelseserklæring for disse. Underleverandører for sikkerhetsmannskaper skal godkjennes av oppdragsgiver. Om ikke annet er avtalt er R/P også ansvarlig for å bestille sportilgang ved behov. Følgende nettbasert portal skal brukes for bestilling av sportilgang:​ [[https://​www.banenor.no/​Nyheter/​Nyhetsarkiv/​2014/​Nytt-verktoy-for-bestilling-tildeling-og-kunngjoring-av-ruteplan/​|Bestilling av sportilgang]]. Dersom ikke annet er avtalt er R/P ansvarlig for å stille med sikkerhetsvakt til arbeid og befaringer i og ved spor. R/P må opplyse for oppdragsgiver hvilke eventuelle underleverandører for sikkerhetsmannskaper R/P vil benytte seg av (i rammeavtalen/​i hvert enkelt avrop) og fremlegge forpliktelseserklæring for disse. Underleverandører for sikkerhetsmannskaper skal godkjennes av oppdragsgiver. Om ikke annet er avtalt er R/P også ansvarlig for å bestille sportilgang ved behov. Følgende nettbasert portal skal brukes for bestilling av sportilgang:​ [[https://​www.banenor.no/​Nyheter/​Nyhetsarkiv/​2014/​Nytt-verktoy-for-bestilling-tildeling-og-kunngjoring-av-ruteplan/​|Bestilling av sportilgang]].
  
-Til enhver tid gjeldende [[https://​www.banenor.no/​contentassets/​b34a04cf2e354caaab631b56cb63de50/​trafikkregler-jbvs-nett-15122013.zip|«Trafikkregler for Bane NORs nett kap. 8, arbeid i spor (TJN)» ]] er styrende for arbeider nær spor og befaringer. I tillegg skal R/P kjenne til følgende sikkerhetsdokumenter : STY- 601050: «Instruks for sikkert arbeid i og ved Bane NOR sin infrastruktur», ​ STY-600575: «Instruks for bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur»,​ STY-600985: «Instruks for leder for elsikkerhet», ​ STY- 600984: «instruks for hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt». Se for øvrig [[http://​www.banenor.no/​Marked/​Leverandorinfo/​Krav-til-sikkert-arbeid/​|krav til sikkert arbeid]]. R/P må planlegge befaringer, undersøkelser,​ registreringer mv nær spor i god tid. Er det behov for frakobling og jording må det lages en elsikkerhetsplan som sendes til Elkraftsentralen i Bane NOR minst 72 timer i forveien.+Til enhver tid gjeldende [[https://​www.banenor.no/​contentassets/​b34a04cf2e354caaab631b56cb63de50/​trafikkregler-jbvs-nett-15122013.zip|«Trafikkregler for Bane NORs nett kap. 8, arbeid i spor (TJN)» ]] er styrende for arbeider nær spor og befaringer. I tillegg skal R/P kjenne til følgende sikkerhetsdokumenter : STY- 601050: «Instruks for sikkert arbeid i og ved Bane NOR sin infrastruktur», ​ STY-600575: «Instruks for bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur»,​ STY-600985: «Instruks for leder for elsikkerhet», ​ STY- 600984: «instruks for hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt». Se for øvrig [[https://​www.banenor.no/​Marked/​Leverandorinfo/​sikkert-arbeid/​|krav til sikkert arbeid]]. R/P må planlegge befaringer, undersøkelser,​ registreringer mv nær spor i god tid. Er det behov for frakobling og jording må det lages en elsikkerhetsplan som sendes til Elkraftsentralen i Bane NOR minst 72 timer i forveien.
  
 ===== 5.1.2 Omfang ===== ===== 5.1.2 Omfang =====
rammeavtale/tillegg.txt · Sist endret: 2020/02/12 11:30 av stun