Brukerverktøy

Nettstedverktøy


rammeavtale

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
rammeavtale [2018/12/21 13:38]
akhshe ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
rammeavtale [2018/12/24 09:51] (nåværende versjon)
akhshe ↷ Lenke endret på grunn av flyttingen
Linje 3: Linje 3:
 Bane NOR har etablert rammeavtaler med Rådgiver/​Prosjekterende (R/P) for utarbeidelse av nødvendig plangrunnlag. Kategorier som er aktuelle for det enkelte avrop vil konkretiseres i forespørsel for de konkrete avrop. Disse rammeavtalene med vedlegg og henvisninger vil så langt det er praktisk mulig detaljere alle krav og forventninger Bane NOR har til de leveranser som forespørres for det konkrete avrop. De vil gjelde for avropet, med mindre annet er uttrykkelig uttrykt i selve avropet som et avvik fra konkrete krav i dette dokumentet. Under hvert fagområde finnes det en utfyllende tekst om hva som normalt er fagområdets ansvar og omfang. Teksten vil  sees i sammenheng med Bane NOR sin prosjekteringsveileder og da som enten utfyllende eller avklarende om prosjekteringsveilederen er mangelfull. Oppdragsbeskrivelsen til rammeavtalen,​ og de senere kapitler, er ikke uttømmende på noen måte. Hvert enkelt avrop fra denne rammeavtalen vil i sitt kapittel D1 spesifisere det enkelte oppdragets omfang. Bane NOR har etablert rammeavtaler med Rådgiver/​Prosjekterende (R/P) for utarbeidelse av nødvendig plangrunnlag. Kategorier som er aktuelle for det enkelte avrop vil konkretiseres i forespørsel for de konkrete avrop. Disse rammeavtalene med vedlegg og henvisninger vil så langt det er praktisk mulig detaljere alle krav og forventninger Bane NOR har til de leveranser som forespørres for det konkrete avrop. De vil gjelde for avropet, med mindre annet er uttrykkelig uttrykt i selve avropet som et avvik fra konkrete krav i dette dokumentet. Under hvert fagområde finnes det en utfyllende tekst om hva som normalt er fagområdets ansvar og omfang. Teksten vil  sees i sammenheng med Bane NOR sin prosjekteringsveileder og da som enten utfyllende eller avklarende om prosjekteringsveilederen er mangelfull. Oppdragsbeskrivelsen til rammeavtalen,​ og de senere kapitler, er ikke uttømmende på noen måte. Hvert enkelt avrop fra denne rammeavtalen vil i sitt kapittel D1 spesifisere det enkelte oppdragets omfang.
  
-  * [[rammeavtale:​detaljplan|Tillegg til oppdragsbeskrivelse D1 for rammeavtaler]]+  * [[rammeavtale:​tillegg|Tillegg til oppdragsbeskrivelse D1 for rammeavtaler]]
   * [[rammeavtale:​prosjektstyrer| Oppgaver for en prosjektstyrer]]   * [[rammeavtale:​prosjektstyrer| Oppgaver for en prosjektstyrer]]
  
rammeavtale.txt · Sist endret: 2018/12/24 09:51 av akhshe