Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Sidefelt

Prosjekteringsveileder

Redigeringshjelp (admin)

Alle sider (admin)

Opprett side (admin)

Du har ikke tilgang til å legge til sider
start

Prosjekteringsveilederen har fått en ny adresse https://proing.banenor.no/wiki/start. Oppdater lenken til neste gang. Denne versjonen vil snart bli slettet


Bane NORs prosjekteringsveileder

Prosjekteringsveilederen er et verktøy som i utgangspunktet er ment brukt av prosjekterende til Bane NOR sine infrastrukturprosjekter, men den kan også benyttes som hjelp til alle som jobber i prosjekter, som prosjekteringsledere og prosjektledere, og som underlag for utforming av kontrakter mot rådgivere og entreprenører. Den skal bidra til bedre planlegging og mer ensartet praksis, men stiller i seg selv ikke krav til utførelse om ikke dette er spesifisert i avtale/kontrakt. Innholdet er av ren informativ karakter og er ikke juridisk bindende ved avvik, tolkninger eller missforhold mellom partene.

Veilederen inneholder anbefalinger for prosjektering av jernbaneanlegg i form av eksempler på modeller / tegninger og informasjon om forventet omfang i de ulike planfasene. Eksemplene er hentet fra faktiske prosjekter og viser eksempler på forventet detaljeringsnivå for aktuell planfase for det enkelte fag.

Krav til prosjekteringen med grenseverdier og bestemmelser henvises det til Teknisk regelverk.

Ved uoverensstemmelser mellom Prosjekteringsveilederen og Teknisk regelverk er Teknisk regelverk bestemmende.

Prosjektgjennomføring Fagområder Veiledere Styrende dokumenter
Digital planlegging Målevognsbilder Symbolbibliotek Objektbibliotek Nyheter

Endringer som trenger godkjenning (admin)

Ingen dokumenter venter på godkjenning


Send tilbakemelding på denne siden

start.txt · Sist endret: 2021/11/19 10:29 av stun