Brukerverktøy

Nettstedverktøy


start

Prosjekteringsveilederen vil bli flyttet over til en ny server og få en ny adresse i løpet av oktober 2021.


Bane NORs prosjekteringsveileder

Prosjekteringsveilederen er et verktøy som i utgangspunktet er ment brukt av prosjekterende til Bane NOR sine infrastrukturprosjekter, men den kan også benyttes som hjelp til alle som jobber i prosjekter, som prosjekteringsledere og prosjektledere, og som underlag for utforming av kontrakter mot rådgivere og entreprenører. Den skal bidra til bedre planlegging og mer ensartet praksis, men stiller i seg selv ikke krav til utførelse om ikke dette er spesifisert i avtale/kontrakt. Innholdet er av ren informativ karakter og er ikke juridisk bindende ved avvik, tolkninger eller missforhold mellom partene.

Veilederen inneholder anbefalinger for prosjektering av jernbaneanlegg i form av eksempler på modeller / tegninger og informasjon om forventet omfang i de ulike planfasene. Eksemplene er hentet fra faktiske prosjekter og viser eksempler på forventet detaljeringsnivå for aktuell planfase for det enkelte fag.

Krav til prosjekteringen med grenseverdier og bestemmelser henvises det til Teknisk regelverk.

Ved uoverensstemmelser mellom Prosjekteringsveilederen og Teknisk regelverk er Teknisk regelverk bestemmende.

Prosjektgjennomføring Fagområder Veiledere Styrende dokumenter
Digital planlegging Målevognsbilder Symbolbibliotek Objektbibliotek Nyheter


Send tilbakemelding på denne siden

start.txt · Sist endret: 2021/09/28 12:55 av stun