Brukerverktøy

Nettstedverktøy


symbolbibliotek

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
symbolbibliotek [2018/12/21 15:44]
akhshe fjernet
symbolbibliotek [2019/06/24 09:57] (nåværende versjon)
stun opprettet
Linje 4: Linje 4:
 =====  Felles ​ ==== =====  Felles ​ ====
  
-  * [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Generelle_bestemmelser#​Symbolbruk|Generelle bestemmelser om symbolbruk]] +  * [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Generelle_bestemmelser#​Symbolbruk|Generelle bestemmelser om symbolbruk]] 
-  * [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Definisjoner,​_forkortelser_og_symboler#​Symboler | Oversikt over symboler for alle fag]].+  * [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Definisjoner,​_forkortelser_og_symboler#​Symboler | Oversikt over symboler for alle fag]].
  
 ===== Signal ===== ===== Signal =====
  
 |< 50% 80% 20% >| |< 50% 80% 20% >|
-| [[https://​prosjekteringsveileder.jbv.no/​wiki/​_media/​signal/​gen-js-a-00027_02e_002.pdf|Brukerveiledning]] ​  +| [[https://​prosjekteringsveileder.jbv.no/​wiki/​_media/​signal/​gen-js-a-00027_02e_002.pdf|Brukerveiledning]] ​                                  ​                                                                                                                   
-| [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Definisjoner,​_forkortelser_og_symboler#​Symboler_for_forriglingstabeller|Symboler ​for forriglingstabeller]] ​ |  [[https://​prosjekteringsveileder.jbv.no/​wiki/​_media/​signal/​bane_nor_signaloppsett_ekstern_rev.001.zip|Last ned]]  |     +| [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Definisjoner,​_forkortelser_og_symboler#​Symboler_for_Signal|Symbolbibliotek ​for Signal]]  |  [[https://​prosjekteringsveileder.jbv.no/​wiki/​_media/​signal/​bane_nor_signaloppsett_ekstern_rev.001.zip|Last ned]]  |
-| [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Definisjoner,​_forkortelser_og_symboler#​Symboler_for_lyssignaler|Symboler for lyssignaler]] ​ |  [[https://​prosjekteringsveileder.jbv.no/​wiki/​_media/​signal/​bane_nor_signaloppsett_ekstern_rev.001.zip|Last ned]]  |     +
-| [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Definisjoner,​_forkortelser_og_symboler#​Symboler_for_togdeteksjon|Symboler for togdeteksjon]]  |  [[https://​prosjekteringsveileder.jbv.no/​wiki/​_media/​signal/​bane_nor_signaloppsett_ekstern_rev.001.zip|Last ned]]  | +
  
  
Linje 32: Linje 30:
 |< 50% 80% 20% >| |< 50% 80% 20% >|
 | [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Definisjoner,​_forkortelser_og_symboler#​Symboler_for_Overbygning|Symbolbiblioket Overbygging]] |  [[https://​trv.banenor.no/​PDF/​Felles%20bestemmelser-PB/​Vedlegg/​Nedlastinger/​JBT_Sporplan_mal.zip|Last ned]]  | | [[https://​trv.banenor.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Definisjoner,​_forkortelser_og_symboler#​Symboler_for_Overbygning|Symbolbiblioket Overbygging]] |  [[https://​trv.banenor.no/​PDF/​Felles%20bestemmelser-PB/​Vedlegg/​Nedlastinger/​JBT_Sporplan_mal.zip|Last ned]]  |
- 
- 
- 
- 
  
  
  
  
symbolbibliotek.txt · Sist endret: 2019/06/24 09:57 av stun