Brukerverktøy

Nettstedverktøy


veiledere:tunnelsikkerhet

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
veiledere:tunnelsikkerhet [2020/02/13 10:20]
sagtri [6.3.5 Hvordan redningstjenesten får tilgang til brannslokkingspunkter og får plassert utstyret sitt]
veiledere:tunnelsikkerhet [2020/02/13 14:18] (nåværende versjon)
sagtri [9. Referanser]
Linje 1819: Linje 1819:
 25) [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2015-12-17-1710|Forskrift om brannforebygging]] 25) [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2015-12-17-1710|Forskrift om brannforebygging]]
  
-26) [[http://​www.era.europa.eu/​Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide-Annex01-SRT-TSI_v1.00_EN.pdf|Guide for application of the SRT TSI]]+26) [[https://​www.era.europa.eu/​sites/default/files/​activities/​docs/​iu_tsi_guide_annex01_srt_tsi_en.pdf|Guide for application of the SRT TSI]]
  
 27) Det Norske Veritas, DNV: Rapport No 2012-0818: Dimensjonerende brannscenarie for jernbanetunneler for evakueringsanalyser,​ 2012 27) Det Norske Veritas, DNV: Rapport No 2012-0818: Dimensjonerende brannscenarie for jernbanetunneler for evakueringsanalyser,​ 2012
veiledere/tunnelsikkerhet.txt · Sist endret: 2020/02/13 14:18 av sagtri