Brukerverktøy

Nettstedverktøy


veiledere:tunnelsikkerhet

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
veiledere:tunnelsikkerhet [2020/03/23 16:24]
sagtri [7.2.11 Brannslokkingspunkter]
veiledere:tunnelsikkerhet [2020/04/01 10:19] (nåværende versjon)
sagtri [7.2.11 Brannslokkingspunkter]
Linje 254: Linje 254:
  
 ==== - Analytisk grunnlag for Teknisk regelverk og TSI SRT ==== ==== - Analytisk grunnlag for Teknisk regelverk og TSI SRT ====
-Krav til sikkerhetstiltak for tunneler som beskrevet i Teknisk regelverk<​sup>​1</​sup>​ er basert på krav i TSI SRT<​sup>​2</​sup>​ med noen kompletterende regler. Sikkerhetstiltakene i TSI SRT<​sup>​2</​sup>​ er igjen basert på risikovurderinger og kost-/nytteanalyser<​sup>​8,</​sup><​sup>​9,</​sup><​sup>​10,</​sup><​sup>​11,</​sup><​sup>​12</​sup>​. TSI SRT<​sup>​2</​sup>​ omfatter sikkerhetsrisiko for passasjerer og togpersonale i tunneler. Det er fire særlige risikoforhold TSI SRT beskriver at den ikke omfatter, og disse må vurderes på annen måte. Dette gjelder<​sup>​2</​sup>:​+Krav til sikkerhetstiltak for tunneler som beskrevet i Teknisk regelverk<​sup>​1</​sup>​ er basert på krav i TSI SRT<​sup>​2</​sup>​ med noen kompletterende regler. Sikkerhetstiltakene i TSI SRT<​sup>​2</​sup>​ er igjen basert på risikovurderinger og nytte-/kostanalyser<​sup>​8,</​sup><​sup>​9,</​sup><​sup>​10,</​sup><​sup>​11,</​sup><​sup>​12</​sup>​. TSI SRT<​sup>​2</​sup>​ omfatter sikkerhetsrisiko for passasjerer og togpersonale i tunneler. Det er fire særlige risikoforhold TSI SRT beskriver at den ikke omfatter, og disse må vurderes på annen måte. Dette gjelder<​sup>​2</​sup>:​
   - Helse og sikkerhet for personale som arbeider med vedlikehold av faste anlegg i tunnelen   - Helse og sikkerhet for personale som arbeider med vedlikehold av faste anlegg i tunnelen
   - Økonomisk tap som skyldes skade på strukturer og tog, og tap som følge av manglende tilgjengelighet til tunnelen i forbindelse med reparasjoner   - Økonomisk tap som skyldes skade på strukturer og tog, og tap som følge av manglende tilgjengelighet til tunnelen i forbindelse med reparasjoner
Linje 1029: Linje 1029:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-For dobbeltsporede tunneler skal det minimum være en nødutgang for hver 1000. meter, og i enkeltsporede tunneler for hver 500. meter. De to ulike avstandene er basert på kost-/nyttekriterier ​og røykbevegelse ved brann i tunnel ved at rømning foregår under røyksjiktet som vil opptre ved naturlig trekk i tunneler<​sup>​8</​sup>,<​sup>​9</​sup>,​ <​sup>​10</​sup>​. ​+For dobbeltsporede tunneler skal det minimum være en nødutgang for hver 1000. meter, og i enkeltsporede tunneler for hver 500. meter. De to ulike avstandene er basert på nytte-/kostkriterier ​og røykbevegelse ved brann i tunnel ved at rømning foregår under røyksjiktet som vil opptre ved naturlig trekk i tunneler<​sup>​8</​sup>,<​sup>​9</​sup>,​ <​sup>​10</​sup>​. ​
  
 Det forventes at passasjerer med nedsatt bevegelsesmulighet får hjelp av medpassasjerer og personalet ombord<​sup>​13</​sup>​. Samtidig skal alle rømningsgangbaner være tilrettelagt på en slik måte at de kan benyttes av mennesker med nedsatt bevegelsesmulighet (krav til minimumsbredde og overflate). Det forventes at passasjerer med nedsatt bevegelsesmulighet får hjelp av medpassasjerer og personalet ombord<​sup>​13</​sup>​. Samtidig skal alle rømningsgangbaner være tilrettelagt på en slik måte at de kan benyttes av mennesker med nedsatt bevegelsesmulighet (krav til minimumsbredde og overflate).
Linje 1188: Linje 1188:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
    
-Ved en nødssituasjon skal rømningsgangbaner lede passasjerer og personale til en nødutgang som fører til et sikkert område og videre til endelig sikkert sted. Overflaten av gangbanen bør derfor ikke inneha ujevnheter som hindrer effektiv evakuering. Gangbanen skal plasseres på samme side som nødlys og rømningsskilt. For dobbeltsporede tunneler skal det være rømningsgangbaner på begge sider, og for enkeltsporede tunneler skal det være gangbane på den ene siden av sporet. I tunneler med mer enn to spor skal det være adgang til en gangbane fra hvert spor. Dvs. at det ikke skal være et fysisk hinder/en sperring som hindrer en effektiv evakuering. I en dobbeltsporet tunnel med minst to spor og fastspor, kan det andre sporet brukes som rømningsgangbane<​sup>​26</​sup>​. Dette forutsetter at fastsporet tilfredsstiller kravene til rømningsgangbane i TSI SRT. I slike tilfeller må vilkårene for bruk av sporet som rømningsgangbane være beskrevet i prosjektets beredskapsdokumentasjon.+Ved en nødssituasjon skal rømningsgangbaner lede passasjerer og personale til en nødutgang som fører til et sikkert område og videre til endelig sikkert sted. Overflaten av gangbanen bør derfor ikke inneha ujevnheter som hindrer effektiv evakuering. Gangbanen skal plasseres på samme side som nødlys og rømningsskilt. For dobbeltsporede tunneler skal det være rømningsgangbaner på begge sider, og for enkeltsporede tunneler skal det være gangbane på den ene siden av sporet. I tunneler med mer enn to spor skal det være adgang til en gangbane fra hvert spor. Dvs. at det ikke skal være et fysisk hinder/en sperring som hindrer en effektiv evakuering. ​ 
 + 
 +I en dobbeltsporet tunnel med minst to spor og fastspor, kan det andre sporet brukes som rømningsgangbane<​sup>​26</​sup>​. Dette forutsetter at fastsporet tilfredsstiller kravene til rømningsgangbane i TSI SRT. I slike tilfeller må vilkårene for bruk av sporet som rømningsgangbane være beskrevet i prosjektets beredskapsdokumentasjon.
  
 I tilknytning til gangbanen skal det monteres en håndløper. Det anbefales å montere håndløperen i høyde som angitt i TEK17, med overkant mellom 0,8 og 0,9 m over gangbanen. I tilknytning til gangbanen skal det monteres en håndløper. Det anbefales å montere håndløperen i høyde som angitt i TEK17, med overkant mellom 0,8 og 0,9 m over gangbanen.
Linje 1226: Linje 1228:
 I tillegg til kravene i punkt 4.2.1.7 bokstav c) skal brannslokkingspunkter utenfor tunnelåpningene oppfylle følgende krav: I tillegg til kravene i punkt 4.2.1.7 bokstav c) skal brannslokkingspunkter utenfor tunnelåpningene oppfylle følgende krav:
  
-  - Området i friluft omkring brannslokkingspunktet skal ha et areal på minst 500<​sup>​m2</​sup>​+  - Området i friluft omkring brannslokkingspunktet skal ha et areal på minst 500 m<sup>2</​sup>​
  
 e) Krav til brannslokkingspunkter inne i tunnelen: e) Krav til brannslokkingspunkter inne i tunnelen:
veiledere/tunnelsikkerhet.1584977064.txt.gz · Sist endret: 2020/03/23 16:24 av sagtri